Diplomacie - Pracovna

Změna rasy - může se stát, že se rozhodnete dezertovat z rasy, v takovém případě využijte následující tlačítko. Pevně doufám, že k takové situaci nedojde, ale kdyby, počítejte s tím, že přijdete o 75% surovin a armády.

Výběr soustavy - na začátku hry jste v mateřské soustavě, ale abyste mohli platit daně a nebyli vládou posláni do exilu, musíte se stát členem některé z jiných soustav (opět záleží na dohodě s vládou, protože každá rasa to může mít jinak). Důležitým prvkem při rozhodování je, jakou politiku má která soustava nastavenu (viz. Rasa). Pro přijetí do soustavy označte Vámi vybranou soustavu a pošlete žádost tamnímu generálovi. Tato žádost se mu odešle poštou a generál ji může přijmout nebo odmítnout. Většinou ji přijme, ale až ve chvíli, kdy se přihlásí, na přijetí do soustavy můžete tedy čekat někdy i celý den.

Opuštění soustavy - úplně dole pak najdete tlačítko opustit soustavu, po jeho stisknutí se ocitnete opět v mateřské soustavě.

Exil - je forma vyhnanství sloužící jako trest za porušení nařízení nastavených vládou. Do exilu jsou hráči nejčastěji dáváni za nedostatečný počet planet, neplacení daní... Ocitnete-li se v exilu a nevíte proč, napište online vládě (viz. Hlavní) a zeptejte se. Po napravení všech prohřešků Vám bude status exulanta odebrán. Exulanti neboli vyhnanci nemají přístup na některá rasová fóra, nemohou volit, atd.

SGWG © 2010