Armáda - Armáda zobrazení

Armáda - přímo na úvodní stránce vidíte aktuální stav Vaší armády:

  • celková velikost - velikost vaší armády (orbitály, obranné stanice, univerzály a pěchotu). Dělí se na sílu (útok) a HP (životy)
  • velikost pozemní armády - celková síla vašich universálů a pěchoty. Tyto jednotky můžou bojovat na povrchu planety
  • velikost orbitální armády - celková síla vašich orbitálů, obranných stanic a universálů. Tyto jednotky můžou bojovat na orbitu planety
  • velikost partizánské armády - celková síla vaší pěchoty

Kapacity - také zde vidíme volná místa v kasárnách (pro univerzály a pěchotu) a loděnicích (pro orbitály a obranné stanice). Vpravo se nám zobrazuje aktuální žold, který odvádíme za jednotky.

Jednotky - přímo pod tímto výpisem vidíme seznam jednotek a jejich statistiky, úplně poslední položka je prodej jednotek, to lze využít v situaci, kdy nemáme na žold, za jednotky však nedostanete plnou cenu, daleko lepší řešení je odeslat jednotky do Rasové armády nebo požádat vládu o pomoc. Níže pod seznamem je seznam další, tentokrát jednotek ve výrobě, ten je ale zobrazen pouze, pokud nějaké jednotky zbrojíme . U nich je v posledním sloupci možnost zrušení výroby, zrušit můžete pouze část tím, že vyplníte přesný počet jednotek, opět však nedostanete všechny suroviny zpět, návratnost je 40%.

Typy jednotek:

  • pěchota – základní jednotky u každé rasy. Používá se na obranu i útok, zabíra místo v kasárnách. Bojuje proti pěchotě.
  • univerzál – kombinovaná jednotka s oblibou používaná mnohými hráči. Používá se na obranu i útok, zabírá místo v kasárnách. Bojuje proti jednotkám všeho druhu.
  • orbitál – vesmírná loď s velkou sílou a HP, ale taky patričně velkou cenou. Používá se na obranu i útok, zabírá místo v loděnicích. Bojuje proti orbitálům a iniversálům.
  • obranná stanice – vesmírná základna. Používá se na obranu, zabírá místo v loděnicích. Bojuje proti orbitálům a universálům.

SGWG © 2010