Útok - Rozvědka

Pokud máte hrdinu typu špion, můžete ho vyslat na výzvědné akce.

Při posílání je nutno vyplnit tyto údaje:
  • dobu v hodinách, po kterou se má špion u nepřítele zdržovat a vyzvídat
  • prostředky na cestu v NT, z těchto peněz špion zaplatí úplatky, doklady, cestu apod
  • cíl záleží na typu akce, buďto jen rasu, nebo hráče či přímo určitou planetu
Akce jsou trojího typu:
  • na planetu (zjištění počtu budov, velikost posádky, počtu obyvatel a věci se jich týkající)
  • na hráče (vlastněné suroviny,velikost armády, typy a úrovně hrdinů)
  • na rasu (obsah fondu, velikost rasové armády

Přesnost - čím více prostředků, delší doba a vyšší úroveň hrdiny, tím větší přesnost zprávy. Každá akce má svoji složitost, nejjednodušší jsou akce na planety, dále pak na hráče a nejsložitější jsou akce na rasu.

Funkce - podle toho, jaké nastavíte parametry, se vypočítá přesnost špionáže. Čím větší přesnost, tým méně se může lišit výsledek špionáže od skutečného stavu a počítá se to následovně:

min = 0,5 + přesnost / 200
max = 1,5 – přesnost / 200
koeficient = náhodná hodnota z intervalu (min, max)

Výsledek - ať byl cíl špionáže jakýkoliv, v čase kdy proběhne špionáž se zjistí skutečné hodnoty, vynásobí se koeficientem a tyhle údaje se vám zobrazí jako výsledek.

Výpis - ve zprávách rozvědky naleznete po stanovené době výpis ze špionovy akce. Jakmile špion akci dokončí, budete na to systémem upozorněni a z jeho zprávy zjistíte požadované informace. V případě, že se špionáž týká jednotek, zobrazí se vám v jejích podrobnostech i celková síla a hp jednotek zahrnutých pod cílem Vaší špionáže.

Kontrarozvědka - obranu proti nepřátelské rozvědce zajišťuje kontrarozvědka. Platí se vždy o přepočtu na další den, pokud není dost prostředku na vámi udanou hodnotu, provede se nejvyšší možná. Kontrarozvědka nezabrání špionáži, ale jestli byl na vás vyslaný špionážní útok, kontrarozvědka vás bude o tom s vámi nastavenou účinností (pravděpodobností) informovat a může ho také odhalit, v takovém případě se nepříteli nezobrazí žádné informace.

Výpis - ve zprávách kontrarozvědky jsou zobrazeny informace o odhalení nepřátelských špionů.

SGWG © 2010