Stavby - Infrastruktura

Infrastruktura - v infrastruktuře najdete seznam vašich planet. Po kliknutí na název jedné z nich nebo po vybrání jedné z nabídky níže a kliknutí na Zobraz se Vám zobrazí mapa vybrané planety. V již zmiňovaném seznamu planet můžete najít podrobnosti o statutu planety, tedy zda je to planeta domovská, normální nebo HQ. Typ planety má vliv na celou řadu věcí, kromě drobných rozdílů v cenách některých budov a v procentuálním příspěvku do obrany je hlavním rozdílem mezi planetami poměr stavebních parcel. Každý typ planety má jiný podíl půdy vojenské,civilní a průmyslové (viz. Planety).

Výběr - pokud tedy vybereme nějakou planetu, zobrazí se nám mapa se stavebními parcelami, nahoře poté můžeme vidět následující tabulku s informacemi. Zobrazuje se nám název, status, typ a počet budov, který je možný v daný den postavit. Denně lze postavit na jedné planetě pouze 10 budov, další až zase po přepočtu. Políčko Aktuální budova slouží pro usnadnění, pokud chceme stavět třeba jenom kasárny, vybereme je v nabídce, zaškrtneme položku uložit a dáme provést. Poté se nám při stavbě bude jako první v nabídce zobrazovat právě vybraná stavba.

Nové planety - na každé planetě, kterou osídlíte musíte postavit alespoň jedno město. Ve městech žijí obyvatelé, které potom zaměstnáváte v dolech, mincovnách, či laboratořích. Stavbu uskutečníte tak, že kliknete na příslušné políčko, kde chcete postavit budovu a budovu vyberete z nabídky. Na planetách existují tři typy půdy - průmyslová, vojenská a civilní.

Účinnost - každá půda je určená pro jiné stavby. Průmyslová pro doly, mincovny a laboratoře, civilní pro města, parky (může se lišit podle jednotlivých ras) a hvězdné brány, vojenská pro kasárna a loděnice. Zda je stavba vhodná pro daný typ půdy poznáte podle toho, že je v nabídce bíle napsaná, pokud je nevhodná, máte ji červěně. Pokud postavíte stavbu na nevhodné půdě její užitečnost klesá o 50%. Park pomáhá zvyšovat spokojenost a snižovat vzpoury, podobně jako Hvězdná brána. Pokud stavíte, požádejte si vládu o hrdinu stavitele. Tito rasoví hrdinové snižují náklady na stavbu a tím pádem vám umožní ušetřit nějaké ty suroviny.

Armáda - pokud si chcete pořídit nějakou armádu, tak si musíte postavit buď kasárny (pro pěchotu a univerzály) nebo loděnice (pro orbitály).

Seznam budov - dole pod mapou planety máme Seznam budov pokud na tyto slova kliknete myší, rozbalí se Vám seznam všech budov, které je možné stavět, jejich cena a jejich přínos.

Civilní budovy - civilní budovy umožňují hráči lépe řídit společnost na planetě, rozšiřovat její růst a vypomáhat spokojenosti občanů, kteří na ní sídlí. Ke svému fungování populaci nepotřebují a hlavně města naopak umožňují, aby se planeta mohla dále rozvíjet, co se populace týká.

  • Město - je to jakýsi obrovský komplex budov na planetě, který umožňuje rozrůstání populace. Tato budova jako jediná umožňuje existenci populace na planetě (populace na planetě je omezená na max. 3 mld obyvatel, hráči tedy stačí postavit max. 8 měst na planetě, více již nemá smysl, jelikož plná planeta již další populaci nepojme).
  • Park - opět komplexy obrovských parků určených k relaxaci (každá rasa může mít pro park vlastní název). Tyto budovy zajišťují lepší spokojenost občanů na planetě, což se odráží na celkové produkci surovin, měny či výzkumu na dané na planetě (čím větší spokojenost, tím lépe pro hráče).
  • Hvězdná brána - tato budova zvyšuje opět na cílové planetě spokojenost, avšak také dává záporný bonus, v případě, že planeta je napadena (útočník může využít bránu k přesunu jednotek či menších strojů).

Vojenské budovy - vojenské budovy umožňují hráči zvyšovat svojí armádu, ať již se jedná o pozemní jednotky, či o mezihvězdné bitevní křižníky. Vojenské budovy v tomto případě nepotřebují ke svému fungování žádnou populaci, tzn. je možné je postavit i na planetě, kde nejsou např. žádná města.

  • Kasárna - tyto budovy, resp. opět obrovské komplexy, slouží jako ubytovna pro všechnu pěchotu či univerzály (jednotky, které mohou bojovat ve vesmíru i na zemi). Každé kasárny mají svou kapacitu, je však možné ji pomocí politik a výzkumů zvětšovat, tedy při stejném počtu kasáren může mít hráč mnohem větší (nebo menší) armádu.
  • Loděnice - tyto komplexy nabízejí prostory pro údržbu veškerých orbitálních lodí či obranných stanic, který hráč vlastní. V těchto budovách není možné skladovat žádné univerzály či pěchotu, ale pouze vesmírné lodě. Tyto budovy je taktéž možné pomocí politik a upgradů zlepšovat tak, aby pojmuly více jednotek.

Průmyslové budovy - průmyslové budovy zajišťují veškeré výdělky hráče a umožňují mu zlepšování sebe sama (pomocí laboratoří a výzkumu). Průmyslové budovy potřebují populaci ke svému fungování, tzn. v případě, že není dostatek populace na planetě, budovy nefungují na maximum(v případě, že na planetě není žádná populace, nefungují vůbec).

  • NAQ důl - budova, pomocí které hráč těží naquadah, který poté může využít ke stavbě budov či jednotek, kolonizaci nebo prodeji.
  • TRI důl - budovy pomocí které hráč těží trinium, které poté může využít ke stavbě budov či jednotek, kolonizaci nebo prodeji.
  • Mincovna - budova, kde je možné konvertovat suroviny v galaktickou měnu NaTrit. Počet mincoven určuje limit denního příjmu, je však možné nastavit ražbu na několik dní dopředu.
  • Laboratoře - tyto budovy slouží k získávání upgrade bodů a zároveň hodnota výzkumu pomáhá celé rase s jejím výzkumem. Efekt výzkumu však postupem věku klesá.

Nárůst populace - populace se každý přepočet vynásobí tímto koeficientem (minimální koeficient je 1,1) koeficient = 1 + (32.5-logaritmus_o_základu_dvou_z_momentální_populace)*0.06. Maximální populace závisí na místě ve městech (375 mil na jedno město v základní hodnotě). Obecně tedy platí, že čím méně existující populace, tím je růstový koeficient vyšší. V malých komunitách je důležité rychle zvětšovat svůj počet. V obrovské populaci již klesá potřeba mít potomky

SGWG © 2010