Rasa - Fond

Rasový a soustavový fond jsou místa na horší časy a prostředek jak sponzorovat silnějšími hráči ty slabé. Do soustavového fondu se odvádí z těžby nebo přímým posláním. Z každého takového přesunu se určité procento (nastavené generálem dané soustavy) odvede do rasového.

Daně - abyste si mohli nastavit daně, musíte být členy nějaké soustavy (viz. Diplomacie). Daně nastavíte tak, že požadované procento vyplníte do políčka, před kterým stojí Do fondu přispívat. Daně můžete měnit jednou za dva dny. Pokud si tu řádně nastavíte daně, o každém přepočtu se Vám bude uvedené procento automaticky strhávat z výnosu a přeposílat do soustavového fondu, do rasového fondu suroviny poté přeposílají generálové.
Daně se neuplatňují na výzkum, v tom odvádíte jak sobě, tak rase 100% a mají tedy z něj užitek všichni.

Posílání - v případě, kdy chcete do fondu něco odeslat, ať už do rasového či soustavového vyplňte následující tabulku. Nahoře zvolte fond, pod něj napište důvod, tím může být například nákup armády, či výměna surovin. Vláda poté vyměněnou surovinu mění svým občanům nejčastěji v poměru 1:1 (naquadah : trinium) či 1:20 (naquadah/trinium : NaTrit), ale záleží na dané vládě.

Výměna - pro uskutečnění této výměny ve stanoveném množství, které se dočtete ve vládních zprávách, pošlete sumu suroviny do rasového fondu a z činů vedení (viz. Rasa) zkopírujete výpis poslání surovin a pošlete ho poštou členu vlády s požadavkem výměny.

SGWG © 2010