Ostatní - Pojmy armády

Asimilace
Jakmile dobijete planetu, není ještě zcela Vaše. V horách se ukrývají zbytky nepřátelské armády a vedou partizánský boj. Obyvatelstvo se bouří a nespolupracuje.
Proto se musí planeta nejdříve asimilovat = vyhladit odboj, potlačit vzpoury, tvrdou rukou dobyvatele přivést podrobené obyvatelstvo k poslušnosti.
Asimilaci provádí posádka, čím větší tím rychleji asimilace proběhne.
Procento asimilace ovlivňuje i vzpouru a spokojenost.

Statistiky jednotek („Staty“)
Jednotky mají tyto statistiky:
Název - jak se jednotka jmenuje
Síla - kolik bere jiným jednotkám
HP (HitPoints = životy) - kolik má životů, kolik snese na ni zacílené síly
Míst v kasárnách (lidi) - kolik zabírá míst v kasárnách, od tohoto čísla se také odvíjí žold
Naquadah - kolik stojí NAQ
Trinium - kolik stojí TRI

Velikost armády
Součet celkové síly a celkových HP všech vašich jednotek, může být i jen diferenciováná třeba velikost orbitální armády - součet síly a HP pouze jednotek co se účastní orbitálního boje.

SGWG © 2010