Armáda - Rozdělení jednotek

Rozdělení jednotek je využíváno jednak jako preventivní opatření proti vzpourám a pak také při obraně planet, které dobijete. V rozdělení jsou zobrazené všechny Vaše planety kromě Domovské. Výhodné je bránit planetu všemi druhy jednotek, spousta hráčů, ale pěchotu opomíjí (viz. Útok) - proto má také každá planeta 3 sloty.

Pokud se Vám nepodařilo zvýšit spokojenost na planetě a vzpoura neustále hrozí, nejlepším řešením, abyste o planetu nepřišli, je rozmístit na ni armádu. Velikost armády vždy přizpůsobte síle Domobrany (ta se odvíjí od velikosti populace na planetě), při vzpouře se sice nebouří v plné síle, protože se bouří pouze část obyvatel, ale jistota je jistota. Ještě před velikostí síly a HP domobrany se Vám zobrazuje velikost síly a HP armády, kterou na danou planetu máte přidělenu.

Při bránění planety je dobré uzpůsobit obranu protivníkovi, pokud vím, že útočí přílišnou orbitální silou, rozmístím na planetu pěchotu a naopak.

Pro hráče, kteří mají hodně planet a nechce se jim rozdělovat armáda ručně, slouží následující tabulka, která rozdělí zvolený počet jednotek rovnoměrně mezi všechny planety. Pro stažení všech jednotek najednou je zde také tlačítko.

SGWG © 2010