Útok - Planety pod útokem

Podrobnosti - v planetách pod útokem máte přehled planet, které Vám byly dobyty a máte na ně právo kanly, dále planety, na kterých Vám někdo dobyl pouze orbit - jak již bylo napsáno, útok probíhá v několika fázích a pokud nedobyjete povrch planety, ale orbitu ano, pak se Vám planeta zobrazí v Naše planety pod útokem. Obdobně pokud Vy někomu pouze dobijete orbit planeta se zobrazí vPlanety, na které útočíme. Dobyjete-li někomu orbitu planety, na kterou jste měli právo kanly, o to právo přijdete, planeta zůstává ve vlastnictví soupeře a pokud po dobu 5 dní si orbitu nedobije zpět a nebo vy nedobijete povrch, vrátí se planeta do jeho plného vlastnictví. Po uvedených 5 dní se neodvádí z planety žádné výnosy.

SGWG © 2010