Stavby - Upgrady

Význam - upgrady slouží k vylepšování vlastností staveb. Na výběr je celá řada možností. Do čeho budete investovat své upgrade body záleží čistě na Vás. Počet upgrade bodů se odvíjí od počtu laboratoří. Čím více laboratoří máte, tím více bodů Vám přibývá, na každý další bod však musíte přistavit stále větší počet laboratoří. Pokud nemáte laboratoř žádnou, pak Vám přibývají 2 upgrade body do staveb a 2 upgrade body do armády cenně.

Rozdělení - veškeré uprade body se na začátku rozdělují v poměru 50:50 mezi stavby a armádu. Právě v technice výzkumu můžete tento poměr měnit podle potřeby, vždy Vám ale na každou techniku budou přibývat minimálně dva body denně.

Výzkumy - Níže je uveden počet bodů, které máte momentálně k dispozici a úplně nahoře výzkum, který vyvíjíte a doba, kterou se ještě bude vyvíjet. Kompletní seznam upgradů pro stavby najdete také na stránce. U každého upgradu je 10 levelů a každý vyšší level stojí stále více upgrade bodů (2, 5, 10, 17, 26, 37, 50, 65, 82).

Přehled probíhajících výzkumů - zde je možné vidět, jaká technologie se právě vyvíjí, na jaký lvl se úroveň zvětšuje a za jak dlouho bude výzkum hotov, či z kolik procent je již hotový.

Seznam upgradů - zde je možné vidět, kolik má hráč aktuálně k dispozici upgrade bodů a pod tím kompletní seznam upgradů, který může využít.

Upgrady - veškeré upgrady jsou rozlišené na budovy, tzn. každá budova má své možné upgrady, tzn. v případě města je možné zlepšit si spokojenost nebo zvětšit počet obyvatel, který se do tohoto komplexu vejde. Surovinové budovy zase umožňují zlepšení těžby, snížení nákupní ceny zmíněných budov nebo zvětšení maximálního počtu pracantů v tomto druhu budov.

Bonusy u upgradů - u každého upgradu je uvedený, jaký je aktuální bonus, o kolik procent se hráči zvýší účinek v případě, že zmíněnou technologii vylepší a kolik upgrade bodů ho tento výzkum bude stát. Co se týká levelů, je možné technologie vylepšit maximálně na úroveň 10 (v případě, že však v pozdější fázi věku kolonizuje hráč planety a při náhodné události získá další level vylepšení pro tuto budovu, tento bonus se započítá).

Doba výzkumu - stoupá s jeho náročností, tzn. čím vyšší úroveň hráč zkoumá, tím delší dobu výzkum trvá.

SGWG © 2010