Rasa - Volby

Princip - ve vesmíru vládne něco mezi oligarchií a demokracií. Mocnější lidé jako obchodníci, vojáci či stavitelé (to jsou všechno hráči) si volí ze svého středu svého vládce. Tyto volby jsou rovné (každý hlas má stejnou hodnotu), přímé (volíme přímo vůdce) a tajné (nikdo neví, koho kdo volí). Stejným způsobem si volí hráči z jedné soustavy svého generála. Vůdce si pak vyvolí zástupce a maximálně 7 pomocníků ministrů, kterým přiřadí různé pravomoci. Všechny tyto funkce jsou neslučitelné a lze vykonávat jen jednu. Volit můžete však až 24 hodin po registraci.

Speciální typ - existuje tu ještě 5. typ postu - exulant = vyhnanec, vedení které není s hráčem spokojeno ho určí jako exulanta - hráč má menší výnosy, nemůže volit a má jiné postihy.

SGWG © 2010