Planety - Detaily planet

Detaily planet nám podávají veškeré informace o vybrané planetě. O jejím typu, o spokojenosti či vzpouře, o správci (viz. Stavby), atd.

Spokojenost - spokojenost na planetě ovlivňuje celá řada faktorů. Pokud spokojenost klesne pod 50%, respektive nad tuto hranici vzroste vzpoura může se nám planeta vzbouřit a celá odtrhnout, tím pádem o ni přijdeme, vzorec: (100 - spokojenost)*2/3. Tomuto však lze zabránit několika způsoby. Za prvé na planety můžeme rozmístit jednotky (viz. Armáda), které případnou vzpouru potlačí, nebo také můžeme na planetě postavit budovy jako je Hvězdná brána či Park/Chrám/Mýtinu klidu (název záleží na Vaší rase), které spokojenost zvyšují. Spokojenost také roste s počtem budov na planetě, naopak klesá spolu s rostoucím počtem nezaměstnaných a s celkovým počtem planet, zorec: 0,8 * 2exp(odmocnina(počet_planet)).

Správce - slouží k rozdělování nezaměstnaných mezi jednotlivé doly, mincovny a laboratoře, jeho služeb využijete zejména pokud na dané planetě nemáte dostatek zaměstnanců, kteří by naplnily všechny kapacity. Níže si můžete povšimnout výnosů Vaší planety.

Informace - informace o infra udávají kolik lidí v procentech i v číslech pracuje v jednotlivých stavbách a popřípadě kolik je ještě volných pracovních míst.

Vzpoura - jak již bylo napsáno může vést až ke ztrátě planety. Na její velikost má vliv celkový počet planet hráče, čím více jich má, tím mu procento vzpoury roste. Dále ji ovlivňuje posádka na planetě, pokud je na planetě dostatek vojáků, občané se tolik nebouří, pokud je jich ale přebytek, lidé se bouří, vzorec: -12*(posádka/(populace/100))exp(0,8). Dále ji také ovlivňuje asimilace, k té dochází, dobyjeme-li někomu planetu, lze se jí ale také snadno zbavit tím, že na danou planetu umístíme jednotky a opět je stáhneme (viz. Armáda), jinak může asimilace trvat i několik hodin.

Domovská planeta se NIKDY nevzbouří. I kdyby měla 100% pravděpodobnost povstání.

SGWG © 2010