Planety - Planety

Pod touto položkou v menu najdete nejrůznější informace týkající se planet a jejich správy.

Začátek - po registraci jste vlastníkem jediné planety, tato planeta je nazývaná domovská planeta a o tuto planetu nemůžete přijít, nikdo vám ji nemůže vzít ani na ni vyslat jakýkoliv jiný útok.

Nové planety - osídlování neboli kolonizace planet je důležitou součástí hry. Ke kolonizaci vždy využívejte rasového hrdinu, který Vám ji podstatně zlevní.


Kolonizace - v této tabulce vyplníte do Názvu, jak chcete novou planetu pojmenovat, sektor a galaxii, ve které chcete kolonizovat.

Sektor - do sektoru je možné vyplnit číslo sektoru, ve kterém máte domovskou planetu (DP - to zjistíte ve vašem profilu po kliknutí na váš nick v levé liště), protože se vzdáleností od DP klesá spokojenost na nových planetách a také se prodlužuje doba letu během války, proto je lepší kolonizovat planety poblíž. Pokud zvolíte konkrétní sektor platíte stále nižší z uvedených částek.

Druhy kolonizace - pokud zvolíte typ planety, poté již nekolonizujete náhodnou planetu, ale planetu určitou a tím také roste jejich cena. Ze začátku je lepší kolonizovat náhodně, protože surovin není nazbyt.

Další možnosti - denně může hráč osídlit až 5 nových planet (celkově 40), planety lze také získávat nákupem (viz. Obchod) nebo bojem (viz. Útok). Při kolonizování planet můžete získat nějaké bonusy z náhodných událostí. Tyto události přidávají jednu úroveň do náhodné sekce upgradů. S každou další planetou, kterou osídlíte roste cena osídlení.

Nezaměstnaní - přesouvání nezaměstnaných ve skutečnosti slouží stejně tak dobře také k přesouvání jakýchkoliv lidí. Pokud máte na planetě více lidí než je míst v dolech, mincovnách a laboratořích, je dobré je přesunout tam, kde jsou volná pracovní místa.

Nárůst populace - rovnoměrné rozložení obyvatel mezi všechny Vaše planety také urychluje jejich množení.

Přejmenování planet - jak již název napovídá slouží pouze ke změně názvu planety. Ten můžete měnit pouze jednou za dva dny.

Statistiky - zde máme na výběr tři možnosti:

  • Zeměpisné údaje - informují nás o tom kde je planeta umístěna, kolik surovin se na ní denně vytěží, kolik se vyzkoumá a také kolik stavebních parcel je zastavěno a kolik je jich volných.
  • Informace o infrastruktuře nám ukazují, které budovy a v jakém počtu jsou na planetách postaveny.
  • Demografické údaje informují o počtu obyvatel na planetě, místech ve městech a počtu nezaměstnaných, v poslední řadě také o spokojenosti na planetách.

Typy planet - úplně dole po rozkliknutí nabídky máme seznam typů planet s uvedenými rozdíly mezi nimy.

SGWG © 2010