Hlavní - Příběh

Zde najdete příběh vydávaný příběhovými adminy. Příběhová část hry svým způsobem zároveň ovlivňuje herní rovinu - vše ostatní, co se příběhu netýká (např. rasa v příběhu získala novou jednotku, bude ji moci herně používat)

Sekce - dělí se do ještě do dvou pod-sekcí - Aktuální příběh a Skladiště. Aktuální obsahuje příběh vydaný v tomto věku, skladiště všechen příběh vydaný v předchozích věcích.

Rozdělení - příběh jako celek se dělí do tří kategorií - Hlavní příběh, Vedlejší příběh a Gold příběh (určený pro hráče s předplaceným Gold loginem).

Reakce - pokud máte dostatečná práva (u Hlavního a Vedlejšího příběhu jste členem vlády, u Gold příběhu máte Gold login) můžete na jednotlivé epizody reagovat. Podle Vašich reakcí se bude příběh odvíjet dál.

Vlastní příběh - pokud jste člen vlády, můžete rozjet vlastní příběhovou akci. V té můžete vykonat nějakou akci v něčí prospěch (svůj, rasy, ...) - např. tajný atentát na Vašeho vůdce. Po navržení vlastní akce si musíte počkat na její schválení příběhovým adminem. Pokud nebude schválena, dostanete oznámení poštou. V opačném případě Vaše akce začíná a vy dostanete první reakci od příběhového admina.

SGWG © 2010