Stavby - Mincovny

Význam - v mincovnách zadáváte ražbu NaTritů, ale pro to abyste mohli razit musíte mít postavené mincovny, populaci na planetě a mít dostatek surovin, jelikož ražba se uskutečňuje z trinia a naquadahu. Pro ražbu vyplňte dolů kolik chcete dát razit v tisícovkách NT. V tabulce vidíte kolik můžete dát razit, kolik je Vaše denní kapacita, jaká je cena 1000 NT. Ražbu musíte zadávat každý den před přepočtem, je také možné zadat ražbu více NT než jakou máte kapacitu, v tom případě se Vám přesahující část ražby přesune na další den.

Kapacita Mincoven - určuje, kolik může hráč maximálně získat NaTritů při přepočtu. Čím více mincoven (plně osazených populaci, jinak jejich efekt nebude 100) hráč bude mít, tím více jich za den může získat.

Obsazená kapacita - celkový počet NaTritů, které hráč získá (v případě, že obsazená kapacita je větší než samotná kapacita, získá hráč pouze počet NaTritů roven kapacitě mincoven a další získá při následujícím eko přepočtu (příkladově kapacita mincoven je 500tis. NaTritů a obsazená kapacita je 1000tis. NaTritů, získá hráč jeden přepočet 500tis. a druhý přepočet zbylých 500tis.)

Volná kapacita - udává, kolik NT je ještě možné razit dnes tak, aby bylo dosaženo maxima denní kapacity mincoven.
Cena 1000 NaTritů - zde se ukazuje, kolik od každé suroviny hráče stojí konverze na NaTrit

Možná ražba - částka uvedená v tisících, kolik může aktuálně hráč získat NT díky počtu surovin, které má u sebe. Jak již bylo uvedeno, částky jsou na rozdíl od horních hodnot vedeny v tisících, tzn. v případě, že chce hráč razit 500 000 NT, napíše do kolonky pouze číslo 500.

Zrušení ražby - v případě, že chce hráč z různých důvodů zrušit ražbu, učinit tak může, avšak vrátí se mu pouze 90% surovin, které k tomu využil.

SGWG © 2010