Útok - Útok

Útoky jsou jednou z hlavních věcí na SGWG. Díky nim bojujete o planety, kradete nepříteli zásoby, ničíte mu infrastrukturu a další věci.

Přehled - v této sekci vidíte přehled útoku, které probíhají ve vesmíru. Ty je možno filtrovat, takže se dá lehko zjistit, jak statečně bojuje vaše rasa, kdo ještě krom vás útočí na vašeho nepřítele a mnoho jiného. Taky se zde dají nastavit vaše vlastní útoky. Útoků je několik typů, které se liší jak svojí funkcí, tak druhem jednotek, které se ho zúčastňují. Počet útoků je limitovaný a počítadla útoků se resetují každým vojenským přepočtem.

Doba letu - útok neproběhne okamžitě po jeho zadání, ale Vaše flotila musí nejprve dorazit na místo boje. Při klasickém zadávání útoku máte u planet nepřítele zobrazen čas, za který k dané planetě doletíte, tento čas je úměrný vzdálenosti planety v galaxii. Let do jiné galaxie trvá v případě, že v ní nemáte HQ 16 hodin.

Útok na CP - pokud útočíte na Centrální planetu jiné rasy (CP) musí mít Vaše rasa ve vlastnictví 60% veškerých planet v sektoru, ve kterém se daná CP nachází (nestačí tedy pouze 60% osídlených).

Nastavení útoků - samotný útok můžete nastavit následovně:

 • najdete si cíl, na který chcete útočit, vyplníte jeho jméno, zvolíte si typ útoku a potvrdíte volbu. Cíl nesmí být maximálně dobitý (neplatí, pokud se jedná o dobývací KANLY útok)
 • ze seznamu vyberete požadovanou planetu a jednotky, které chcete poslat do útoku
 • strategie útoku je důležitou součástí každého útoku. Nejčastěji se využívá možnost Levý obchvat, protože zničí soupeřovi více armády, to je výhodné zejména v případě, kdy nemůžete planetu pod kanly dobýt najednou a musíte nejdříve zničit část armády sabotéry. Dalším častým útokem je sebevražedný, které přidává velký bonus do útoku. Ostatní strategie se tak moc nevyplatí jako ty uvedené, ale záleží čistě na Vás a na dané situaci (všechny útoky mají své využití).
 • pokud nenastavíte čas útoku, pak proběhne jakmile Vaše jednotky doletí k planetě (čas máte uveden u planety ve výběru cíle). Útok můžete nastavit i několik hodin dopředu (maximálně však 12), často však se nastavování času využívá v případech, kdy známe hodinu vojenského přepočtu soupeře, na kterého útočí více hráčů, pak nastavte čas na minutu po přepočtu a nikdo Vás tak nebude moci předběhnout (každý může denně přijít maximálně o 20% planet, stejné procento planet může být poničeno sabotérskými a partizánskými útoky).
 • potvrdíte výběr a tím máte útok nastavený

Dobývací útok

Cílem dobývacího útoku je získat nepřítelovu planetu. Na straně útočníka se ho zúčastňují orbitální, universální i pěchotní jednotky. Na straně obránce potom navíc také obranné stanice.

Postup:

 • boj o orbit - flotily bojují ve vesmíru, útočník se snaží vybudovat předmostí kolem planety, aby mohl bezpečně udělat výsadek na povrch.
  Zúčastněné jednotky: útočník - orbitály, universály; obránce - orbitály, obranné stanice, universály
 • boj o povrch - útočník se vylodil a snaží se získat úplnou kontrolu nad planetou
  Zúčastněné jednotky: útočník - universály, pěchota; obránce - universály, pěchota

Možné výsledky boje:

 • útočník uspěje v první i druhé části - úspěšně dobyl planetu a ta se připíše útočníkovi. Tato planeta je ale pod KANLY ochranou (může na ni útočit jenom její bývalý majitel). Tato ochrana končí bud po 24 hodinách nebo v okamžiku, kdy na planetu dopadne dobývací KANLY útok od jejího bývalého majitele (záleží, co nastane dřív).
 • útočník uspěje jenom v první části - dobyl a zabral orbit planety. Planeta stále patří obránci, ale nevynáší žádné suroviny v ekonomickém přepočtu. Jestli chce útočník získat tuhle planetu celou, musí poslat další dobývací útok (a znovu musí bojovat i o orbit). Dobývací a sabotérsky útok na tuto planetu od jiných hráčů není možný, dokud je zabraný orbit.
 • útočník neuspěje v první části - útok nebyl úspěšný, planeta stále patří obránci (boj o povrch se neodehraje).

Dobývací útok - KANLY:

Co je to tedy Kanly? Pokud vám někdo dobyje planetu, tak máte 24 hodin právo Kanly, tzn. že dobyvatel nemůže po tuto dobu nic stavět, nic bořit, ani přesouvat obyvatele. Nikdo jiný po tuto dobu nemůže danou planetu dobýt, ani na ni zaútočit. Právo Kanly končí buď po uplynutí 24 hodin, nebo neúspěšným dobývacím útokem (proto se na prorážení obrany dá použít nejprve několik sabotérských útoků, abyste pak měli jistotu úspěchu, ale dávejte pozor zda není útočník online viz. Vesmír, pak by mohl jednotky opět přidat), a nebo tím, že si ji dobyjete zpět. Kanly útok probíhá stejně jako klasický dobývací útok. Tento útok se neodečítá z počtu 7 dobývacích útoků, které máte a zároveň ho lze provést, i když již byl nepřítel daný den připraven o maximální počet planet (tj. 20% z aktuálního počtu).

Osvobozovací útok:

Cílem osvobozovacího útoku je získat zpět planetu, na které máme obsazený orbit. Pokud je planeta takto obsazena, tak nám nevyrábí žádné suroviny a ani nemůžeme manipulovat s populací či stavbou na planetě. Počet osvobozovacích útoků je neomezený, ale v nabídce útoků se nám zobrazí pouze pokud máme nějakou planetu takto obsazenu. Zúčastněné jednotky jsou opět stejné jako u klasického dobývacího útoku.

Postup:

 • boj o orbit - flotily bojuji ve vesmíru, útočník se snaží získat zpátky kontrolu nad orbitem planety
  Zúčastněné jednotky: útočník - orbitály, universály; obránce - orbitály, obranné stanice, universály
 • boj o povrch - na planete se vyskytují pozemní jednotky nepřítele (od jeho předcházejícího pokusu o dobití povrchu). Ty je nutno porazit.
  Zúčastněné jednotky: útočník - universály, pěchota; obránce - universály, pěchota
Možné výsledky boje:
 • útočník uspěje v první i druhé části - úspěšně dobil zpátky orbit a planeta zas vynáší suroviny o přepočtu
 • útočník uspěje jenom v první části - sice uspěl na orbitu, ale nepodařilo se mu porazit zbytky nepřítele na povrchu. Celkově bol útok neúspěšný a na statuse planety (že má zabraný orbit ) se nic nemění. Útočník může vyslat další útok, pokusů má neomezeně (ale znovu musí bojovat i o orbit).
 • útočník neuspěje první části - útok nebyl úspěšný, planeta má stále zabraný orbit (boj o povrch se neodehraje)

Sabotérsky útok:

Sabotérský útok slouží k ničení infrastruktury planet soupeře, samotnou planetu mu sice neseberete, ale poničíte mu tam budovy, jeden útok zničí maximálně 15 budov a jejich počet je přímo úměrný vyslané síle, která prorazí. Každý hráč může denně využít 10 sabotérských útoků. Postup i zúčastněné jednotky odpovídají útoku dobývacímu (viz. výše)

Možné výsledky boje:

 • útočník uspěje v první i druhé části - úspěšně sabotoval planetu a zničil tam nějaké budovy
 • útočník uspěje jenom v první části - sice uspěl na orbitu, ale nepodařilo se mu porazit nepřítele na povrchu. Celkově byl útok neúspěšný a na statuse planety se nic nemění (nemá ani zabraný orbit )
 • útočník neuspěje v první části - útok nebyl úspěšný (boj o povrch se neodehraje)

Partizánsky útok:

Podobnou funkci jako sabotérský útok má i partizánský útok s tím rozdílem, že na něj lze vyslat pouze pěchotu a ničí pouze doly a mincovny. Výhodou partizánského útoku je také, že jeho pomocí kradete soupeři suroviny a obyvatele. Množství surovin a obyvatel, které ukradnete závisí na tom, kolik jednotek máte a také na tom kolik surovin či obyvatel má soupeř. Počet útoků je omezen na 10 během jednoho vojenského přepočtu, množství zničených budov oproti tomu není omezené nijak a je opět závislé na velikosti vyslané armády..

Možné výsledky boje:
 • útočník uspěje v první části - prorazil obranu, krade suroviny ( NT, NAQ a TRI ), obyvatele a ničí budovy (doly a mincovny)
 • útočník neuspěje v první části - obránce uchránil svoje suroviny, populaci a infrastrukturu
Poznámky k typům útoků celkově:
 • aby se jednotky obránce účastnili boje, tak je nestačí mít koupené, musí být aktivně rozdělené na obranu planety (viz. Armáda/Rozdělení jednotek)
 • boje o povrch se účastní jenom ty universály, co přežili boj o orbit (jak u útočníka tak u obránce)
 • v sabotérském a partizánském útoku je uvedený počet budov, které jste měli zbořit. Tyto budovy jsou vybrány náhodně a může se stát, že některá je vybrána více krát. V skutečnosti proto tyto útoky boří méně budov.
 • v případe dobití planety nebo orbitu jsou jednotky, které přežily útok rozdělené na příslušné planete. Více v sekci Armáda/Rozdělení jednotek
 • na svou planetu pod KANLY může hráč vyslat taky sabotérsky nebo partizánsky útok (i když hrozí, že si zničí svoje vlastní budovy). KANLY ochrana se těmito útoky neruší
 • to, že někde je uvedeno více druhů jednotek neznamená, že se musí všechny účastnit boje. Třeba povrch planety se dá dobýt jenom pěchotou, na boj o orbit stačí univerzály

SGWG © 2010