Hlavní - Hlavní

Zde se zobrazuje to nejdůležitější o vašem loginu - velikost vaší armády, počet planet, příjmy surovin za přepočet a plno dalšího.

Panel INFO:NaTrit, Naquadah, Trinium - Naquadah a Trinium ve hře slouží jako stavební materiál ; NaTrit slouží jako vesmírná měna, která se využívá k nákupům či platbě žoldu za svou armádu.

Morálka - ukazuje spokojenost v říši, čím vyšší hodnota, tím více hráč může osídlit či dobýt planet. Pokud však klesne hodnota pod 10%, hráč planety kolonizovat a dobývat nemůže a v důsledku nespokojenosti mu hrozí rebelie na planetách. Morálka omezuje počet planet přirozenější cestou, než kdysi velikost říše. Cílem je, aby každý neměl hned velké množství planet, ale aby nebyl při boji limitován pouze nějakým nepřekonatelným limitem. Morálka lze bojem totiž zase navyšovat - stačí být aktivní a posílat silné saboterské a partizanské útoky. Při vyslání dobývacího útoku se morálka sníží o 1%. Morálka za zboření budovy partizánem/sabotérem se může zvýšit dokonce i o 3%. Kromě bojů se morálka navyšuje i samovolně, a to rychlostí 0,2% za hodinu.

Úroveň - úroveň udává míru zkušenosti daného hráče. V současné době je možné získat body do úrovně pomocí následujících prvků:

 • ubráněná KANLY: 350 bodů
 • dobytá KANLY: 250 bodů
 • úroveň odznaku: 50 bodů
 • úroveň GOLD odznaku: 250 bodů
 • úspěšná mise: 150 bodů
 • provedený přepočet: 100 bodů
 • zakoupený GOLD: 1000 bodů
 • plnění Průvodce: 1150 bodů (v součtu)

Panel Události:


Zprávy - informace o nových zprávách od dalších hráčů ve hře
Události - informace o novinkách v hráčově profilu (hotové výzkumy, přijaté suroviny atp.)
Válečné události - informace o nově proběhnutých útocích/napadeních

Panel Vládní zprávy:Vládní zprávy- v tomto případě se jedná o nástěnku vlády, kde hráč nalezne veškeré důležité informace či odkazy, které bude ve hře potřebovat. Vlády do této nástěnky dávají informace o tom, jaké daně má hráč platit, komu si může psát o suroviny, jaké jsou denní dotace, či případně v jaké části galaxie má kolonizovat nové planety

Panel Aktuality:Online admini - seznam administrátorů hry, na které se v případě potřeby může hráč obrátit. Na příslušného admina se však obracejte pouze v případě nutnosti, jejich seznam a oblasti, kterými se zabývají najdete v sekci Vesmír/Admin tým.
Online vláda - seznam vládních členů v hráčově rase, na které se v případě potřeby může hráč obrátit.
Online vůdcové - seznam vůdců dalších ras ve vesmíru - tito hráči však hráči nemohou pomoci, na rozdíl od jeho vlády.
Na hlavním se vám zobrazují také změny smluv s ostatními rasami. V případě uzavření míru, začátku či vyhlášení války se Vám příslušné informace zobrazí právě zde.
Nedostatek měst - tato kolonka vypisuje počet planet, na kterých jsou obsazena všechna města a počet lidí se tedy na této planetě nebude zvětšovat do doby, než se další města postaví.
Oslabení místního vlivu - jedná o seznam planet, kde dochází k nepokojům a může se tedy stát, že na nich dojde k rebeliím. Zabránit tomuto oslabení lze postavením budov zvyšujících spokojenost, přesunem jednotek na zmíněné planety či přesunem nezaměstnaných lidí z této planety na jinou.
Nedostatek NaTritů - pokud hráč vidí na své hlavní stránce tuto informaci, znamená to, že jeho armáda nemá dostatek NaTritů na zaplacení žoldu armádě. Pokud tedy hráč do půlnoci nesežene uvedenou sumu, dojde k tomu, že jednotky se vzbouří a část jich hráčovu armádu opustí.
Změny vztahů Vaší rasy - pokud se chystá s někým válka, již začala nebo se s některou rasou uzavřel mír, či pakt zobrazují se informace o tom právě tady.
Event - Admin tým čas od času vyhlašuje Event. Je to jakýsi úkol, který může zahrnovat celou rasu, ale může být soustředěn také pouze na jedince. Cíle Eventu a jeho pravidla jsou vždy uveřejněna s jeho vyhlášením na Oznámení adminů. Nejlepší účastníci Eventu jsou poté odměněni.

Panel Základní statistiky:Status v rase - informace o tom, jakou funkci ve hře hráč zastává. Základní funkcí je občan, poté může následovat generál, ministr, zástupce či vůdce. Další funkcí může být vyhnanec - v tomto případě status oznamuje, že zmíněný hráč nedodržuje podmínky rasy a je od zbytku hráčů v rase separován.
Status ve hře - informace o tom, jaké funkce hráč zastává ve hře.
GOLD hráč - hráč, který podpořil hru finanční částkou a má tedy určité systémové(nikoliv herní) výhody ve hře.
Noční pták - označení hráče, který se ve hře často vyskytuje během nočních hodin.
Moderátor - hráč, který dohlíží nad správným chodem diskuzních fór.
Učitel - hráč, který pomáhá nováčkům, případně i běžným hráčům se hrou.
AM tým - hráč, jehož úkolem je kontrolovat ve hře, zda hráči nepodvádějí a nehrají ve hře za více profilů.
Věk profil a čas ve hře - věk ve hře stanovuje, jak dlouho již hráč hraje a čas ve hře určuje, kolik aktivního času již hráč hře věnoval.
Přepočty - časy, kdy obdržíte suroviny či kdy budete moci znovu útočit.
Ekonomický přepočet - čas, ve který obdržíte výplatu tj. vytěžené suroviny.
Vojenský přepočet - čas, ve který se Vám opět doplní veškeré možné útoky.

Panel Surovinové statistiky:Denní platba za žold - částka v NaTritech, kterou hráč musí zaplatit za obživu armády. Tato částka se vždy odečítá o půlnoci.
Denní příjem - informace, kolik při následujícím ekonomickém přepočtu obdržíte naquadahu a trinia. Uvedené hodnoty jsou již po odečtení daně.
Denní ražba mincoven - informace, kolik při následujícím přepočtu získáte NaTritů
Příspěvek znalostí na výzkum - hodnota výzkumu, kterou pomáháte rase v jejím rasovém výzkumu
Denní přírůstek upg. bodů - počet bodů, které při další eko přepočtu hráč obdrží a kterými poté může vylepšovat své budovy či lodě.
Daně - počet surovin odváděných při eko přepočtu do soustavového fondu.

Panel Domácí politika:Státní zřízení - způsob, jakým se vládne na hráčově planetách
Zaměření - nejvíce podporované odvětví hráčovy populace
Armáda a Ekonomie - výše uvedená zaměření mají vliv na funkci ekonomiky a armády, v těchto polích může hráč vidět, jaký je celkový součet bonusů a záporů v jeho říši (do této hodnoty se promítá i soustavní či rasová politika).

Dále je tu tabulka vztahů – zde vidíte vztahy vaší rasy k ostatním rasám. Existují 4 typy vztahů:

 • pakt – rasy, které spolu uzavřeli spojenectví (alianci). Nemůžou na sebe útočit
 • mír – rasy, které nejsou blízkými spojenci ale zrovna spolu nebojují. Nemůžou na sebe útočit
 • válka – rasy, které jsou ve válce. Útočit de a útok je navýšen o 15%
 • neutralita – základní a jediný vztah mezi vládními a nevládními rasami (nelze nastavit mezi dvěma vládními rasami) - útočit jde.

Proběhlé přepočty - hlídejte si seznam proběhnutých přepočtů, je to pro vaši informaci, abyste přesně věděli kolik jste dostali, kolik přispěli do fondů apod.Poslední aktualizace: 4.7.2020

SGWG © 2010