Budovy - Informace


Výroba
Rasa Těžba NAQ Těžba TRI Cena 1000 NT Kapacita Mincoven
Aliance Země 20 520,00 20 520,00 12,5 1 284 000,0
Falax 20 520,00 20 520,00 12,5 1 200 000,0
Insektoři 21 779,71 21 779,71 12,5 1 200 000,0
Kryonské dominium 17 999,71 17 999,71 12,5 1 200 000,0
Obchodnický Kartel 18 360,00 18 360,00 12,5 1 200 000,0
Ramerská říše 21 419,42 21 419,42 12,5 1 200 000,0
Cena budov
Budova NaTrit Naquadah Trinium
Město 621 000,0 15 525,0 15 525,0
Těžebna NAQ 118 532,7 2 962,7 8 890,0
Těžebna TRI 118 532,7 8 890,0 2 962,7
Kasárna 200 000,0 30 000,0 30 000,0
Laboratoř 100 000,0 7 500,0 7 500,0
Loděnice 207 000,0 31 050,0 31 050,0
Park 102 000,0 3 825,0 3 825,0
Hvězdný portál 100 000,0 15 000,0 15 000,0
Mincovna 50 000,0 3 888,0 3 888,0