Obecně - Asgardské dominium

http://sgwg.net/obr/logaras/28.jpg
Asgardské Dominium, původně frakce odchozivších Asgardů z Idy a dávných rebelů známých jako Ztracený kmen, nyní silná říše, jež se opět vrátila na světlo galaxie. Říše jež je vedená kombinací technokracie a junty se však od původních Asgardů z Idy začala notně odlišovat ve svých základních principech. Nezasahují příliš do dění, pokud se jich to vyloženě netýká a neohrožuje to jejich samotné přežití. Technicky vyspělé Dominium staví svá sídla v podzemích planet, měsíců a dalších vesmírných útvarů, čímž se skrývá před ostatními rasami a díky tomu tak nelze přesně určit, jak hodně je rozsáhlé či silné. Nelze ani určit na čí straně Dominium vlastně je, protože upustilo od mnoho zvyků svých předků a nezdráhá se agresivního řešení konfliktů a vůči všem ostatním rasám jsou více než obezřetní. Samotní Asgardé v Dominiu se také na rozdíl od svých předků rozhodli více zaměřit na rozvoj vlastní kultury a hodnot rodiny, což jim umožnilo překonání genetického problému, jenž dovedl jejich předky až na pokraj záhuby. Hierarchie a společnost – Ztracený kmen fungoval před příchodem Dominia jako polovojenská organizace. Emigranti Dominia neměli prakticky žádný vládní systém a tudíž z velké části přejali strukturu Ztraceného kmene. Demokracie ztratila pro Asgardy smysl po několika desetiletích úspěšného transferu vědomí – každý Asgard dobře věděl, že se nikdy nevyhne následkům "líbivé" politiky. Z tohoto důvodu se Asgardské vedení dlouhodobě příliš nemění. Samotné vedení by se dalo nazvat jako kombinaci technokracie(vláda specialistů) a junty(vojenská třída). Vedení je sice odpovědné lidovému hlasování ovšem to se koná v řádech desetiletí.