Základní technologie univerza

Základní známé technologie

Nadsvětelné cestování
Aby bylo možné efektivně kolonizovat okolní soustavy a sektory, bylo nutno vyvinout pohon, s jehož pomocí by lodě byly schopny překročit rychlost světla. V závislosti na dostupnosti surovin a aktuálních znalostech civilizace vzniklo několik různých technologií se stejným účelem. Některé využívají k překročení rychlosti světla červí díru vyšší dimenzí, jiné komprese a zpětné expanze prostoru. 

Hyperpohon
Tato technologie využívá energii svého generátoru k roztržení časoprostoru a vytvoření červí díry vyšší dimenzí, čímž se vzdálenost počátku a cíle zkrátí. Rychlost světla tedy není překročena, jenom obejita. 

Rekompresní pohon
Tento druh nadsvětelného pohonu využívá ke zdánlivému překročení rychlosti světla kompresi prostoru před lodí a jeho zpětnou expanzi za lodí. Taková práce s prostorem však vyžaduje konkrétní typ energie, takzvanou negativní energi. 

Hvězdný portál
Na některých planetách v dosud navšívených galaxiích byly objeveny různé chrámy či reprezentativní budovy s jedním společným prvkem. Zvláštním, jakoby gotickým, lomeným obloukem. Někde vypadá starší, jinde zase mladší než okolní konstrukce. Při troše štěstí může bystré oko nalézt nedaleko portálu měnící se mozaiku, výpočetní matrici. Méně vyspělé kultury se dělí uctívají, bojí se jej, zkoumají jej, nebo jej dosud neviděly.