Insektoři

http://olcinoib.czechian.net/Rakchter.jpg

Rasa brouků, jejichž evoluce trvala miliony let. Pochází z druhů hmyzu podobných těm, které se vyskytují na planetě zemi. V této mimozemské rase se dá nalézt spousta různých poddruhů a druhů brouků, některé se vyvíjeli společně s jinými jako jejich přirození nepřátelé, jiní proběhli evolucí v symbioze s ostatními.
Klasický zástupce tohoto druhu je relativně hloupý, jsou však tito tvorové dělení na určité kasty, kde každá z nich má pod svou správou určitou část jejich rozlehlé říše, všichni se nakonec zodpovídají královně.


Domovský svět Insektorů

RAKCHTER


Název této planety je pro člověka nevyslovitelným, Rakchter je přibližný překlad do lidské řeči.
Tato planeta je původní planetou této rasy, kde se poprvé zrodila královna, která dokázala rasu Insektrů sjednotit.
Tato královna porodila mnoho dětí, kteří se stali vládnoucími kastami její říše, kde každý z vládců kasty je povinován
sklonit se pouze před královnou a nikým jiným. Planeta Rakchter vlastní pod svým povrchem i na něm obří líhně všech
dosud známých i neznámých druhů. Obří města, která pojmou neuvěřitelné množství populace Insektorů jsou na povrchu
viditelné pouze z pramalé části, převážná část staveb je skryta pod povrchem.
Planeta vlastní také rozsáhlá surovinová pole, které však Insektoři využívají pouze pramálo.

http://olcinoib.czechian.net/insektia.gif