Obecně - Orbánci

Rasa Orbánců patří mezi mírumilovné kultury a jejich předci pochází z galaxie Mléčná Dráha. Zde, na svou domovskou planetu stejného jména, byli zavlečeni neznámým goa’uldem z planety Země; jejich předkové patřili k národu Aztéků, přesně řečeno do kmenu města Teotihuacan. Zlý goa‘uld je po dlouhou dobu zotročoval na odlehlém světě, jim se ale podařilo se vymanit z jeho spárů a moci a svrhnout ho. Na vesmírné poměry se tato rasa začala rozvíjet velmi nedávno, její technologický růst je však více méně překotný. Orbáncům se povedlo dovést nanotechnologii až téměř k dokonalosti. Využívají ji i hojně ve svém vědeckém pokroku, který tak dále umocňuje. Každý orbánec má implantovaný nanit, malou robotickou součástku, do svého těla. V jejich civilizaci je zvykem, že vyberou mezi malými dětmi ty nejschopnější a nejchytřejší jedince, kterým pak do těla vpraví obrovské množství nanitů, v řádech milionů. Takovíto jedinci se nazývají urony, jsou určeni k tomu, aby se učili a uchovávali informace a dále tak akcelerovali technologický vývoj rasy. Když je uronovi zhruba třináct roků, podstoupí obřad takzvaného Averia, který zahrnuje ceremoniální vynětí nanitů i s nasbíranými informacemi a znalostmi ven z těla. Orbáncům se povedlo rovněž značně zefektivnit používání naquadahu a především, získávání energie z této látky. Rasa se už před několika dekádami rozhodla pro expanzi a na prastarých zdech svých chrámů, které pocházely ještě z dob goa’uldů, našla informace ohledně galaxie Pegassus. Během náročného dešifrování a bádání, které trvalo několik desítek let, se jim povedlo za pomoci otevřené hvězdné brány vyslat průzkumný a kolonizační tým. Po nějakém čase se jim poštěstilo i kontaktovat několik zde – trvale žijících ras. To, jak si Orbánci povedou v této nové, neprozkoumané a nebezpečné galaxii, ukáže až čas.