Tajemství část 2.

Tajemství, část 2. Dívka stála u starého počítačového terminálu a usilovně pracovala na zašifrování a odeslání své zprávy. Během útěku se bohužel musela zbavit většiny vybavení, takže nyní pracovala jen s tím, co tu našla. A několik let nepoužívaný počítač v troskách opuštěné továrny nebyl zrovna nejideálnější nástroj. Týden utíkala z jedné planety na druhou ve snaze setřást své pronásledovatele. Vlasy si obarvila na černo a ostříhala. Na sobě měla volné oblečení, které dokázalo ukrýt zbraň i křivky jejího těla. Většina lidí by si jí teď spletla s chlapcem. Jeden ze senzorů, které v rychlosti nainstalovala, varovně zablikal – našli jí. Už zase. Na okamžik přerušila práci a podívala se na přenos jedné z minikamer. Kvalita obrazu byla hrozná, ale to jí nevadilo. Skupina postav v kápích se nedala splést. Byli to Atrum Oculus, noxská speciální jednotka. Dívka se vrátila ke své zprávě. Byla už skoro hotová, když se ozval tlumený zvuk exploze. Ten výbuch vyčaroval na dívčině tváři nepatrný úsměv. Noxské komando bylo dobré, ale ne dokonalé. Přehlédlo jednu z jejích pastí. Teď budou postupovat opatrněji a ona tak získá víc času… Jeden z Noxů vyrazil silou vůle zrezivělé dveře a ostatní se bleskově vrhli do místnosti. Dívka je už čekala. Stála u protější stěny, hned vedle starého terminálu, s jednou rukou za zády. „Nemáš kam utéct,“ pronesl velitel komanda tiše, ale důrazně. „Spolupracuj a necháme tě žít.“ „Víte stejně dobře jako já, že ani jedno z toho není možné.“ usmála se na něho dívka. „Pak zemřeš,“ odpověděl Nox, zatím co se snažil přečíst její myšlenky. Její výcvik mu v tom ale neustále bránil. „My všichni zemřeme.“ odpověděla stále se usmívající dívka tajemně. Přitom na okamžik polevila v koncentraci a noxové pronikli do její mysli. Konečně „uviděli“ bombu, kterou ukrývala za zády. Výbuch improvizovaného zařízení je zasáhl dřív, než se stačil kdokoliv z nich vůbec pohnout… O několik hodin později již byla celá oblast uzavřená a noxské jednotky jí bedlivě pročesávaly. Starší, který operaci velel, se smutkem hleděl na roztrhané ostatky dívky i příslušníku Atrum Oculus. Jejich těla byla příliš poškozena, než aby je mohli přivést zpět během rituálu života. Jeden z techniků k němu přistoupil, aby podal hlášení: „Terminál je zničený, Starší, ale i tak jsme z něho dokázali zachránit část dat. Je to fragment šifrované zprávy, kterou okamžik před výbuchem odeslala.“ „Začněte okamžitě pracovat na dešifrování, chci vědět, o co tu jde…“ 1 7 10 13 20 3 37 9 13 13 16 2 7 12 25 18 23 37 8 3 2 12 25 46 37 17 3 9 18 13 16 37 5 13 25 39 37 17 23 17 18 3 11 37 7 12 6 7 26 19 17 39 37 14 13 24 7 1 3 37 13 17 11 47 37 1 7 10 13 20 3 37 9 13 13 16 2 7 12 25 18 23 37 2 20 25 46 37 17 3 9 18 13 16 37 1 19 10 7 25 39 37 17 23 17 18 3 11 37 4 3 16 5 13 10 37 7 7 39 37 14 13 24 7 1 3 37 18 16 7 47 37 1 7 10 13 20 3 37 9 13 13 16 2 7 12 25 18 23 37 18 16 7 46 37 17 3 9 18 13 16 37 25 16 1 13 22 39 37 17 23 17 18 3 11 37 6 3 10 7 13 17 39 37 14 13 24 7 1 3 37 14 3 18 38 37 20 25 16 13 20 25 12 7 41 37 11 7 17 3 37 14 16 13 24 16 25 24 3 12 25 38 37 12 3 14 16 25 18 3 10 17 9 25 37 7 12 18 3 16 20 3 12 1 3 37 14 16 25 20 2 3 14 13 2 13 26 12 25 38 Stejně, jako se rozšířila informace o záhadné dívce a jejím tajemství, pronikla ke špehům všech ras i kopie zprávy, kterou odeslala. Vaším úkolem tentokrát je vyluštit šifru a řešení mi poslat do pošty s předmětem „ŘEŠENÍ ŠIFRY“ a to nejpozději do neděle (20. 2. 2011), 20:00. Šifru může vyřešit kdokoli, ale výsledky budu přijímat pouze od členů vlády (tj. vůdce, zástupce a ministři) a jen v jedné kopii (tzn., že se mezi sebou domluvíte, aby mi od každé rasy nepřišlo 5 zpráv). Tři nejrychlejší rasy se správným řešením budou tentokrát odměněny bonusem do výzkumu;-) ______________________________________________________________________________________________________________________________________ VÝSLEDKY EVENTU Tajenství, část 2. Několika denní snažení přineslo své ovoce a mnoha rasám se podařilo prolomit dívčinu šifru. Její správné znění bylo následovné: Cílové koordináty jedna: sektor Goa, systém Inhibus, pozice osm; Cílové koordináty dva: sektor Culia, systém Fergol II, pozice tři; Cílové koordináty tři: sektor Arcox, systém Helios, pozice pět. Varování! Mise prozrazena. Nepřátelská intervence pravděpodobná. Nepočítal jsem jako chybu, pokud někdo zaměnil například „:“ s „-„. Důležité bylo, aby jeden znak z šifry neměl více významů v řešení či naopak. A jak to celé nakonec dopadlo? Na 1. místě se umístili Ascheni a získají tak 24 hodinový bonus +45% do výzkumu. Na 2. místě skončila Expedice Atlantis, která bude odměněna 24 hodinovým bonusem +30% do výzkumu. Na 3. místě se umístili Tok’rové a budou tedy odměněni 24 hodinovým bonusem +15% do výzkumu. Bonusy vám budou přidány během následujících dnů – pro bližší info se obracejte na majora Kuffenbacha, který bude mít jejich přidělení opět na starost. Všem výhercům gratuluji a ostatním přeji hodně štěstí ve 3. a poslední části eventu;-)