Tajemství část 1.

Tajemství, část 1.
Pohledná dívka se zastavila u stánku s cetkami z úlomků krystalů, které se na téhle planetě těžily. Pozorně si prohlédla všechny vystavené kousky, aby nakonec zvedla malé zrcátko.
„Krásný kousek, slečinko. A taky velice kvalitní!“ zašvitořil pohotově obchodník tisíckrát zopakovanou větu. „Zaručuju vám, že nic krásnějšího ani kvalitnějšího nenajdete v celém sektoru! A stojí pouhých vosum žetonů!“
Dívka se místo odpovědi jen pousmála a dál zkoumala zrcátko. Bylo rozhodně krásné, i když zdaleka ne kvalitní, jí však mnohem víc zajímal odraz v něm – dvojice mužů, kteří ji sledovali od stánku s grilovaným čímsi na špejly. Pod dlouhými plášti se jim rýsovaly zbraně. Dívka položila zrcátko zpět a znovu se usmála na stánkaře.
„Tak co, slečinko, mám vám ho zabalit?“
„To nebude nutné,“ odpověděla a šáhla pro něco do náprsní kapsy bundy. Obchodník už natahoval ruku po žetonech, ale ona žádné nevyndala. Místo toho držela cosi černého a kulatého. Muž překvapeně zamrkal. Zprvu netušil, co to je, ale pak to poznal. Jeho vyděšený křik přehlušil ruch tržiště a lidé se začali překvapeně rozhlížet. To už ale dívka vytrhla pojistku granátu, upustila ho na zem a rozběhla se pryč. Její pronásledovatelé vyrazili okamžitě za ní.
Upuštěný granát vybuchl, právě když probíhali kolem stánku s cetkami. První z mužů zemřel okamžitě. Druhý si levou ruku tiskl na zohavenou tvář, zatímco pravou nemohl vůbec pohnout. Na tržišti na okamžik zavládlo podivné ticho, pak se vzduch zaplnil vyděšeným křikem přeživších a sténáním raněných. Všude panoval strašný zmatek, jak se všichni snažili dostat co nejdál od místa výbuchu.
Z okolních uliček začali vybíhat další muži v dlouhých pláštích, ale tou dobou už byla dívka pryč, bezpečně ukrytá v prchajícím davu.

„Našli jste jí?“ zeptal se potichu muž s jizvou u pravého oka.
„Ne, pane. Jedna hlídka jí vystopovala u kosmodromu, ale ona zabila další čtyři muže a opět se ztratila. Teď… Teď už bude nejspíš mimo planetu.“ vymáčkl ze sebe agent a celý se přitom nakrčil. Jak moc by si teď přál být jinde. Kdekoliv!
„Najděte jí,“ procedil muž s jizvou výhružně. „Okamžitě!“
„Ale my nemáme jediné vodítko, kam mohla odletět, pane…“
„Tak prohledejte třeba celou galaxii! Je mi jedno jak, ale najděte jí!“


Zpráva o tajemné ženě se rychle roznesla vesmírem, aby se nakonec dostala i k Vám. Netušíte, co skrývá, ale jistě to bude něco důležitého, pokud po tom prahnou vaši nepřátelé…
Vaším úkolem je tedy najít ji a odhalit její tajemství. A jak na to? Jednoduše! Dobývejte, kolonizujte či kupujte na burze planety a pátrejte na nich po neznámé dívce. Rasa, která získá nejvíce planet má největší šanci na její nalezení!
První 3 rasy získají odměnu v podobě surovin. Pokud by se ukázalo, že u některé z ras došlo k získávání planet způsobem porušujícím pravidla hry, budou uplatněny standardní postihy včetně možnosti vyřazení rasy ze soutěže. Do soutěže se budou započítávat VŠECHNY poctivě získané planety od 17:00:01, 4. 2. 2011 do 23:59:59, 11. 2. 2011. Planety držené v době ukončení eventu pod kanly, se budou započítávat rase okupanta.
Stav planet jednotlivých ras můžete sledovat zde

Dobrý lov!

______________________________________________________________________

VÝSLEDKY EVENTU Tajenství, část 1.

Týdenní pátrání po tajemné dívce skončilo jejím dopadením. Všichni její pronásledovatelé v honbě za ní obsadili a propátrali dohromady více jak 3000 planet. A kdo že se stal vítězem?

Na 1. místě se s 418 planetami umístili Noxové a získají tak 24 hodinový bonus +30% do produkce TRI.

Na 2. místě s 275 planetami skončili Replikátoří, kteří budou odměněni 24 hodinovým bonusem +20% do produkce NAQu.

O 3. místo se s 264 planetami dělí Ascheni a Sateda. Ascheni tedy budou odměněni 24 hodinovým bonusem +10% do ražby a Sateda +10% do těžby NAQu.

Bonusy vám budou přidány během následujících dnů – pro bližší info se obracejte na majora Kuffenbacha, který bude mít jejich přidělení na starost.

Všem výhercům gratuluji a ostatním přeji hodně štěstí v dalších částech eventu;-)