LEGION OF ALLEMANIS

LEGION OF ALLEMANIS
Planeta Allemanis, Andromeda, přibližně před tisícem let Planeta Allemanis – nádherný svět plný fantastických přírodních scenérií a hříček Matičky přírody, na němž už po tisíce let existuje lidské osídlení. V této době dochází k rozkvětu zdejší civilizace. Okolní planety byly již dávno podmaněny a konvertovány na Allemánskou víru v jediného Boha – stvořitele i ničitele, který údajně sídlí v honosném paláci v nejvyšších horách planety. Lidé se jej dlouho báli, církvi poctivě odváděli desátky a ke gigantickým velehorám vzhlíželi s respektem a obavami, s křížem v ruce a motlitbou na jazyku. Ale to se nedávno změnilo – s dlouhotrvající neúrodou a vzrůstající nepopularitou posledního císaře došlo k rebelii, která jej stála trůn a při pokusu o protiútok a opětovné uzmutí císařského žezla i život. Zbohatlá církev byla na řadě jako druhá; biskupové a kardinálové byli nakonec rádi, že jim zůstal holý zadek. „Lhali jste nám!“ Zakřičela žena s dítětem v náručí po zbídačeném mnichovi, který se přiblížil k jejímu obydlí vyžebrat něco k snědku. „Milostivá paní, já ...“ „Neopovažujte se, nic vám nedám. Církvi jsme toho už darovali dost a vy jste si za to žili jak prasata v žitě,“ rozčílila se znovu a hystericky dupla. „A kdyby nějaký Bůh byl, určitě by nedopustil to, abyste nám takhle lhali. A sám by zakročil, tfuj,“ odplivla si. „Vojáci nového krále hory prozkoumají, a pokud najdou něco nebezpečného, tak to zabijí,“ vmísil se do debaty manžel ženy. Obajl ji kolem krku a otočil se s ní do dveří. Mnich si jen povzdechl a pomalým krokem odkráčel k další chalupě.
http://oannes.ozrala.cz/MD_obrazky/PAND03.jpg
Ano, existuje vůbec Allemanský Bůh? Celá planeta si kladla tuto otázku, všichni její obyvatelé a všichni obyvatelé dalších podrobených světů. A jaký dopad bude mít na celou tu věc epochální tažení nového krále, který si tak chce získat důvěru lidu? To se mělo už brzy ukázat. Ze všech známých i neznámých končin vesmíru byly na planetu prostřednictvím Hvězdných bran dopraveny ti nejlepší vojáci. Bylo jich několik milionů, v konečné fázi příprav před výpravou. A výprava samotná? V horách skutečně narazila na rozlehlý objekt, který připomínal podivně tvarovaný palác. Ačkoliv byla v horách zima a na zemi sníh, byla půda kolem stavby sežehnutá a teplota tropická. Generál to identifikoval jako hrozbu a přikázal prozkoumat a následně zaútočit na objekt. Stalo se ale něco, co nikdo nečekal. Objekt se jakoby obalil průhledným štítem, kterým kdokoliv prošel, tak ihned zemřel. Následně se okolními horami rozlehlo silné zemětřesení a palác se odlepil od země. Z jeho spodní části tryskalo několik proudů oranžového světla. Lidé byli zděšení a obrátili se na útěk. Objekt, který připomínal tlustého letícího čmeláka, ale na obloze dlouho nezůstal. Najednou jakoby odnikud nabral rychlost a než si vojáci stačili uvědomit, co se stalo, objekt zmizel ve fialové záři podivných mraků nad horizontem. Jakoby se vypařil. Vojsko se už už chystalo slavit triumfální vítězství, ale na místa, kde ještě před hodinou rostly velehorské kaktusy, se začaly snášet první vločky sněhu. A za nimi další a další. Než se vůbec stihli všichni sešikovat pro návrat domů, klesla zdejší teplota o více než třicet stupňů a do večera toho dne ještě o dalších čtyřicet. Lidé si ve městech nestačili ani nic uvědomit. Na další úvahy bylo pozdě. Bylo to krátké, rychlé a mrazivé. Jejich příbytky do týdne pohřbila masa sněhu a ledu. Ti, kteří na nic nečekali a utekli, vyhráli. Hvězdná brána na planetě se už od té doby nikdy nevytočila.
http://oannes.ozrala.cz/MD_obrazky/PAND04.jpg
Od té doby navštívilo tento ledový svět lodí jen několik málo dobrodruhů. Statisticky vzato se jich vlastně více než polovina domů nikdy nevrátila. Jedné expedici se však povedlo při archeologických nálezech objevit jinou ztracenou výpravu, která disponovala dvěma pečlivě ošetřenými papyry. Pocházely ze starší doby a shrnovaly pohnuté události, které se zde přihodily. Ten první byla legenda, která pravila něco o návratu spící armády a o tom, že k jejímu znovuprobuzení je potřeba do nějakého zařízení zadat formuli, která byla zakódována na druhém papyru – šifře, vše v Allemánském jazyce. Tu zatím ještě nikdo nikdy neprolomil.
http://oannes.ozrala.cz/MD_obrazky/event2-sifraD.jpg
Úkol:V Andromedě vládne nervozita a neklid. K Vám - všem významným vládcům planet se donesly informace ohledně nepředstavitelně mocné a stoprocentně loajální pozemní armádě z planety Allemanis. Takovou sílu nyní do svých vlastních mocenských výbojů a do svého politikaření přesně potřebujete. Komu prvnímu se podaří prolomit zprávu, která je uložena v šifře a kdo strhne kyvadlo moci na svou stranu? Jedná se o úkol pro Vás, všechny hráče této hry, který prověří Váš důvtip a rozum. Každý z Vás má 10 dnů na to, aby dešifroval poselství obsažené ve starodávném svitku, který se k Vám dostal. Jiné odpovědi, než v češtině a s předmětem „EVENT“ nebudou akceptovány. V průběhu eventu Vám nebudou poskytnuty žádné konzultace či nápovědy. Správné řešení a postup dešifrování eventu byl již teď odeslán k rukám HA pro zajištění maximální objektivity a korektnosti. Odměna: Na planetě Allemanis je v rozlehlých ledových chrámech uvězněno přesně 4 miliony válečníků Allemanian Legionary (speciální pozemní jednotka vytvořená cíleně pro tento event; síla 2000, HP: 500(*))
http://oannes.ozrala.cz/MD_obrazky/allemaniancorps.jpg
Ne více jak prvních 20 hráčů, kteří budou disponovat správným řešením Eventu v období rovnému anebo kratšímu 10 dnů, bude odměněno příslušným podílem ze zmrazené armády, beroucím v úvahu množství úspěšných hráčů. To znamená, že pokud správnou odpověď zašlou třeba jen 4 hráči, každému z nich bude náležet 1 milion válečníků; pokud přijde 20 a více odpovědí, bude prvním 20 nejrychlejším náležet 200 tisíc válečníků.
Vše podstatné již bylo řečeno. Nechť je Event považován za zahájený!
http://oannes.ozrala.cz/MD_obrazky/smajlik.png Stáhněte si oficiální sountrack k eventu! ;-) (*) AT si vyhrazuje právo na změny.