Obecně - Asurané

http://sgwg.net/obr/logaras/36.jpg
Asurané jsou umělé formy života, tvořené nanity. Asurané byli výsledkem experimentu antiků s cílem vytvořit zbraň proti wraithům. Antikové použili nanotechnologii s cílem použít nanity jako zbraň. Experiment se však vymkl kontrole a nanity se nakonec vyvinuly do podoby svých stvořitelů, napodobujíc antické technologie. Když antikové zjistili, že se jim nepodařilo najít ničivou zbraň proti wraithům, kterou očekávali, rozhodli se experiment zničit, avšak několika nanitům se podařilo následnou čistku přežít. Po porážce antiků ve válce s wraithy se nanitům podařilo obnovit civilizaci, a začali opět plnit svůj primární úkol, útočit na wraithy. Těm se podařilo nahrát do základního kódu asuranů virus, který jim zabránil wraithy napadat. Nakonec asurané upadli do zapomění, a během dlouhých let izolace na Asuru vybudovali civilizaci rovnající se samotným antikům. Asuranským vědcům se podařilo po mnoha neúspěšných pokusech upravit základní kód, čímž umožnili své rase kód upravovat a jednat zcela samostatně. Asurané začali v pegaxu expandovat, hlavně na planetách bohatých na neutronium, jenž je základním stavebním kamenem jejich technologie a vytvořili základ pro vznik nové mocnosti, jenž má znovu šanci zaujmout své místo v galaxii.