Chicalyacatán

-------- 23:42:29 27.06.2010 --------
Planeta Chicalyacatán, Andromeda, přibližně před třemi tisíci lety
Planeta byla již dlouhou dobou obydlena prosperující civilizací, která se i přes svůj divošský původ z nekonečné zeleně zdejších pralesů byla schopna vyvinout ve stavitele rozlehlých pyramidových komplexů s překvapující znalostí matematiky, anatomie a astronomie. Svou nespoutanou, ale zároveň vyspělou kulturu koncentrovali do rozlehlých metropolí, které za krutých podmínek vystavěli předkové dnešních otroků, kteří nepatřili do skupiny vládnoucích dynastických kmenů a kteří byli na planetu dopraveni nejčastěji takzvanými Astriae Portae.
http://oannes.ozrala.cz/MD_obrazky/PAND01.jpg
Již po dlouhou dobu k nim pravidelně promlouvá jejich hlavní Bůh, Bůh deště - Quetzalcoatl, který používá neznámého avšak jemně znějícího jazyka. Ten zdejším indiánům sdělil, že se v jejich hlavním městě nachází jeden z mála chrámů Boží Moudrosti – jakési neznámé shromaždiště pro technologické vynálezy, jejichž správný účel a funkci nebyli zatím zdejší lidé schopni pochopit. A že jen ten, kdo správně rozluští fresku v paláci Chicken Itza na Obřadním náměstí pochopí jeho význam. Díky Astria Porta, jak jim jejich nejvyšší Bůh deště nakázal označovat podivný kruhovitý objekt, který jim umožňoval cestovat na jiné světy a svážet tak další otroky, se však tato zpráva dostala skrze několik neloajálních a pomstychtivých uprchlivších otroků do povědomí hamižných galaktických dobrodruhů. Zapomenutý Chicalyacatán byl předurčen k tomu, aby se změnila jeho budoucnost. Netrvalo dlouho a zdejší civilizace se ocitla na pokraji totálního vymření… „Přidejte, Mocný,“ oslovil s jakousi bázlivostí ve svém hlase jeden z indiánských válečníků nejvyššího představitele jejich planety. Velekněze Vilacala. Válečník se i přes očividnou nespokojenost s veleknězovým tempem zdráhal podívat se mu do očí. Svým upřeným pohledem mířil stále vpřed, do černočerné tmy chodby, která divoce zatáčela každých pár metrů a která je měla vyvést do bezpečí. Jeho pohled mu zastiňovala jen spadlá čelenka z pestrobarevných per zdejšího ptactva, která tak symbolizovala jeho důležitost, Ne každý mladý válečník se může chlubit titulem veleknězovy osobní stráže. Místo odpovědi se mu však dostalo jen namáhavého zanaříkání. Stařec nebyl zvyklý pohybovat se touto rychlostí. Najednou si válečník uvědomil, že dusot druhé dvojice kroků přestal. Se svým kopím připraveným k opětování agrese se bleskurychle otočil. Velekněz Vilacal se s naříkáním držel za svou pravou hruď a druhou rukou se opíral o vlhkou a mechem pokrytou stěnu. „Předám ti odkaz Bohů,“ zasípal namáhavě velekněz a vší silou stiskl ramena statného válečníka. „Dones jej do bezpečí Rádce,“ odkašlal znovu, sotva slyšitelně. „Tam – ta freska v chrámu. Všechno je naopak, než ve skutečnosti.“ Válečník dychtivě vnímal starcova slova. Přitom si ani nevšímal toho, že se k nim přibližuje dusot neznámých nohou. „Celý vesmír je naopak, než se zdá. Všechno!“ Pokračoval důležitě velekněz a svůj stisk ještě zesílil. „Quetzalcoatl – ten je ve středu, ve středu všeho živého i neživého. To on je tím klíčem k vyvážení harmonie našeho světa a –“
http://oannes.ozrala.cz/MD_obrazky/PAND02.jpg
Poslední větu už velekněz nedořeknul. S pronikavým zábleskem a dutou ranou se pomalu svezl k Zemi. Během několika dlouhých vteřin nehybně ležel v tratolišti své vlastní krve. Válečník nebyl schopen pohybu, právě se mu zhroutila představa o neporazitelné síle Impéria, kterému sám tak obětavě sloužil. Najednou i on sám pocítil neznámou bodavou bolest. Dalšímu záblesku a ani další ráně ale nevěnoval sebemenší pozornost. V podivné katarzi se svezl na Zem a pohled na svou zakrvácenou hruď a následné vzhlédnutí do pohaslých očí velekněze bylo to poslední, co ve svém životě uzřel.
http://oannes.ozrala.cz/MD_obrazky/sifra2.jpg
Úkol: Po více než třech tisících letech se galaxií rozšiřuje jako blesk z čistého nebe znovu fáma o síle a podivném pádu planety Chicalyacatán. Ani ti nejlepší historici a antropologové nebyli nikdy schopni objasnit přesné okolnosti, které k němu vedly. Vašim špehům se podařilo za drahý obnos surového naquadahu zbraňové kvality pořídit od šmelinářů na černém trhu nekvalitní zobrazení prastaré a dávno zapomenuté fresky. V jejím záhlaví vidíte text, který je podle Vašich expertů nezbytně nutné přeložit. Jedná se o úkol pro všechny herní rasy s přístupem do Andromedy, který prověří Vaši koordinaci a důvtip. Každá rasa má 10 dnů na to, aby přeložila nadpis v jejím záhlaví. Jiné odpovědi, než v češtině a s předmětem „EVENT“ nebudou akceptovány. V jednom okamžiku nesmím mít v poště více jak jednu relevantní zprávu od zástupců vedení dotyčné rasy. V průběhu eventu nebudou jednotlivým hráčům udíleny žádné konzultace ani nápovědy. Správné řešení a postup dešifrování eventu byl již teď odeslán k rukám HA pro zajištění maximální objektivity a korektnosti. Odměna: V úkrytu Boží moudrosti je toliko technických vymožeností, které se rovná 300 civilním a 300 vojenským upgradům pro každého hráče rasy. Každá rasa, která bude disponovat správným řešením v období rovnému anebo kratšímu 10 dnů, bude obdarována příslušným podílem z této sumy beroucím v úvahu množství úspěšných ras. (Tzn., že pokud správnou odpověď zašlou třeba 2 rasy, každý z jejich hráčů dostane 150 (300:2) vojenských i civilních upgradů. Pokud správnou odpověď odešle 10 ras, každý z jejich hráčů dostane jen 30 vojenských i civilních upgradů. Vše podstatné již bylo řečeno. Nechť je Event považován za zahájený!
Vyhodnocení Eventu
Zdravím Vás, dámy a pánové, Tímto ukončuji soutěžení o vyluštění dávného poselství civilizace planety Chicalyacatán, který měl možnost pro své rasy dešifrovat každý z vás. Slíbenou odměnu 300 vojenských a 300 civilních upgradů si rozdělí následující rasy správných luštitelů: Tok’rové, Expedice Atlantis, Baalovi Goa‘uldi, Noxové, Orbánci, Oannesani, Optrici, Asgardi a Spojená Země. Odměna bude rozdělena v nejbližších minutách. Každé z ras náleží tedy 34 vojenských a 34 civilních upgradů. Správné řešení: Nejprve se hodilo přeložit antické znaky do latinky s přihlédnutím k tomu, že několika latinských písmenům odpovídá více antických. Potom si stačilo pečlivě pročíst slova velekněze Vilacala „ ...Všechno je naopak, než ve skutečnosti… Quetzalcoatl – ten je ve středu, ve středu všeho živého i neživého. To on je tím klíčem… „. Quetzalcoatl je starodávný aztécký Bůh zobrazený uprostřed kalendáře. Pokud je vše naopak a on je ve středu, stačilo každý z antických znaků propojit přímkou se středem jeho obličeje (ala středová souměrnost), čímž jste na druhé straně dostali korespondující znaky aztécké abecedy, která té opravdové zcela neodpovídá. Však jsme také v jiné galaxii, že ano. Nyní jste si přeložili horní text, který v latince znamenal Hic Qua Videum na prvním řádku a Ex Uno Disce Omnes na tom druhém. Jsou to dva antické výroky ze dvou dílů SG, první z The Fifth Race a druhý z Flesh and Blood. Jak dostaneme tyto citáty do češtiny? Nejjednodušší to je pomocí anticko-anglického a dále anglicko-českého slovníku. A finální český překlad? Místo našeho odkazu. Od jednoho se všichni učiti budou. PS: Nejrychlejším luštitelem (odesilatelem správné odpovědi) byl hráč Daniel Faraday od Tokrů (přibližně 110 minut čistého času). Gratuluji! Do doby skončení dalšího Eventu jsem se rozhodl jej odměnit speciálním herním statusem Cryptology Master. PPS: Rozdíly v překladech, gramatika a lingvistické nuance ve znění šifry nebyly pro uznání správného řešení brány jako relevantní. Jinými slovy – uznával jsem všechno, co šlo. PPPS: I přesto, že se jednalo o překlad přes tři jazyky, tak jsem byl udiven, že dvě rasy (nechci na nikoho ukazovat, ale byli to Baalovi goauldi a Spojená Země) došli k naprosto stejné archaizující lingvistické formulaci, kterou mi odevzdali. Budu věřit tomu, že to byla pouhá náhoda. Nemusím zdůrazňovat, že případné potupné „opisování“ slabších ras neschopných vyluštění šifry jen uškodilo těm, kterým to prostě a jednoduše pálí. Ale je to Vaše volba… Nechť je Event považován za ukončený! Jeho přepis naleznete na Encyklopedii ZDE Z tajemného a džunglí porostlého Mexika se už zanedlouho přeneseme do temné středověké střední Evropy. U dalšího Eventu se budu těšit v nejbližší době nashle! Lord Sirius