Ne.Gal

-------- 28.04.2010 0:24:20 --------
Galaxie Andromeda Sektror 51
Významné objekty nacházející se v okolí: - pulsar později nazvaný PSR J5784-2226ac s velmi nízkou pulsační periodou
http://optric.clanweb.cz/sgwg/event_window_sangha_vyzarovani.jpg
Ve vnější oblasti sektoru bylo včera večer nalezeno furlingské válečné plavidlo. Jedná se o těžký bitevní křižník třídy Ne.Gal. Plavidlo bylo ve velmi zchátralém stavu, zdroj energie byl pravděpodobně zničen už velmi dávno - štíty ani pohon bez energie nefungují, integrita trupu je mizivá a hrozí zhroucení celé konstrukce.
http://optric.clanweb.cz/sgwg/event_window_sangha.gif
Plavidlo bylo nalezeno lodí vyvrhelského kapitána Alija Ruzhdiho, který v MD patřil mezi obávané žoldácké piráty. Jak se tento Hebriďan dostal do Andromedy není známo, pravděpodobně sledoval plavidla z MD s vidinou možného zisku a uvízl zde stejně jako ostatní. Po prozkoumání přístupných částí lodi bylo plavidlo jeho posádkou vyrabováno a byla odnesena valná většina použitelného materiálu. Poté piráti připojili k lodnímu systému vlastní zdroj energie ve snaze dostat se alespoň do základní databáze lodi. Po aktivaci systému došlo k nečekané události, když všechna energie zdroje byla automaticky přesměrována do nouzového majáku a ten začal vysílat na extrémně vysoké frekvenci skrze subprostor. Při pokusu deaktivovatho došlo k výkyvu energie ve vedení - jedinná nezničená databázová jednotka vyhořela a vysílání bylo přerušeno. Zpráva vysílaná majákem byla zachycena všemi rasami, ale nikdo jí neporozumněl. Signál byl velmi slabý a jediný rozeznatelný jazyk byla antičtina, ani po přeložení však zpráva nedávala smysl a proto jí nikdo nevěnoval přílišnou pozornost.
http://optric.clanweb.cz/sgwg/event_window_sangha_sifrovana_zprava.gif
Když Ruzhdi zhodnotil, že z vlastnictví ztroskotané lodi pro něj neplyne žádný zisk, rozhodl se, že informaci o nálezu výhodně prodá několika různým rasám. Jako první dorazila k troskám menší flotila rasy Optriků, kteří si správně dali do souvislosti nález furlingské válečné lodě a zachycení nesmyslné zprávy a okamžitě začali plavidlo ohledávat. Když jejich palubní senzory ohlásily několik dalších lodí, uvědomili si Optrici, že byli společně s ostatními ošizeni a ztroskotaná furlingská loď v sektoru 51 je jen dobře zaplacené veřejné tajemství. Optrici se okamžitě rozhodli, že využijí svoji výhodu prvních příchozích a pokusí se urvat co nejvíc pro sebe. Na Ne.Gal byl přepraven externí zdroj energie, aby byla nahozena alespoň část databáze lodi a Optrici si tak mohli přivlastnit cenné informace. Jaké bylo však jejich zklamání, když zjistili, že na lodi už není co nahazovat, protože se o to pokoušel někdo před nimi a systémy jsou nenávratně zničeny. Jak se na pokraji sektoru 51 vynořovaly další a další lodě, začalo docházet k menším potyčkám, neboť každý chtěl za své peníze urvat co nejvíce a nikdo nevěřil že kromě stavebního materiálu je loď prakticky bezcenná. Celá situace vygradovala, když Tok`Rové obvinili Optriky, že po svém příchodu úmyslně loď poškodili a zahájili palbu na optrické postavení. Do přestřelky se zapojily i ostatní plavidla a během několika málo minut začaly poškozené lodě otevírat hyperprostorová okna a odlétat, neboť trup furlingské lodi neustál několik náhodných zásahů, loď se rozlomila a trosky začaly všechny ohrožovat. Během oprav svých poškozených lodí měli všichni dost času přemýšlet a tak si i ti nejpomalejší dali do souvislosti furlingský Ne.Gal a onu tajemnou "zašifrovanou" zprávu v antičtině. Že se její dešifrování stalo pro všechny prioritou není už třeba zdůrazňovat...
-------- 28.04.2010 14:55:04 --------
Dnes brzy ráno se Andresovi z rasy Tok`Ra podařilo dešifrovat zprávu odvysílanou ze sektrou 51. Okamžitě zareagoval a podle informací, které zjistil obrátil svoji flotilu k původnímu cíli ztroskotané furlingské lodi. Když vystoupil z hyperprostoru zjistil, že se nachází u plynného obra označovaného Furlingy jako Sangha. Zaujal postavení na orbitu planety a vyslal malou letku na průzkum k povrchu planety. Na povrchu planety se mu podařilo objevit obrovské loděnice plné válečných lodí třídy Ne.Gal. Lodě nejsou bohužel v ideálním stavu a tak není možné s nimi hromadně odletět, protože by nevydržely průlet atmosférou. Po prohledání loděnic byl nalezen adekvátní generátor energie díky kterému lze nabít energetické zásobníky lodí a odletět. Při maximálním úsilí a zapojení vlastních zdrojů lze z planety odletět každou hodinu s jednou lodí Ne.Gal.
http://optric.clanweb.cz/sgwg/sangha.jpg
-------- 09.05.2010 20:37:20 --------
Záhadná zpráva z furlingské válečné lodě už dávno proletěla Andromedou a mířila do prázdného prostoru mezi galaxiemi, když poslední lodě opouštěly orbit planety Sangha. Během prvního dne po zachycení zprávy se zde objevilo několik flotil různých ras. Jejich kapitáni projevili nevšední ukázku svého intelektu, když si dali během několika hodin vše dohromady a zjistili tak tajemství, nad kterým si lámalo hlavu tolik dalších. Zatímco ostatní odstavovali své lodě soustřeďujíce všechu postradatelnou kapacitu jejich výpočetních systémů na prolomení šifry, jejich lodě už dávno směřovaly ke svému cíli. A řešení? Bylo prosté...co jiného by zničená válečná loď vysílala než volání o pomoc. A proč by takové volání šifrovala - to by nedávalo smysl. Pokud tedy nešlo o šifrovanou zprávu, tak co mohlo způsobit její nesrozumitelnost? Ano...odpověď měli všichni přímo před očima - byl to pulsar. Jedině on mohl způsobit posuv při vysílání zprávy a způsobit tak její nečitelnost. Po krátkém pozorování chování této hvězdy již nebyl problém rekonstruovat poslední zprávu furlingské lodě a jednotlivé flotily se daly do pohybu. Jako první se na orbitě vynořila flotila Andrese. Tok`Ra zaujal obranné postavení a dal se do prozkoumávání planety. Brzy zjistil, že na povrchu se nachází gigantické loděnice ve kterých je stále zadokována část furlingské válečné flotily. A tak začalo rabování Sanghy... K planetě přilétaly flotily různých ras. Ti silnější spolu bojovali, slabší utíkali, když viděli trosky rozeseté v prázdném prostoru kolem planety. A pak přišli Asgardi. Desítky asgardských lodí se sjednotily a pod vedením jedinného vůdce obsadily planetu na několik dlouhých dní. Nenašel se nikdo, kdo by disponoval silou, která by Asgardy ohrozila - neschopnost domluvit se a přehnaná hrdost zabránily spojení ostatních ras a tak měli Asgardi dostatek času ke zprovoznění furlingských lodí. Když zůstávalo v hangárech několik nejvíce poškozených lodí rozhodli se Asgardi opustit Snaghu - ta byla ještě dvakrát obsazena a vyrabována. Nyní je planeta opuštěna - je prázdná a pro většinu ras bezcenná. Správné znění zprávy bylo: toto je volani o pomoc valecne lodi Ktana Aduma Adam posadka je mrtva zahynula v dusledku ozareni toto je volani o pomoc valecne lodi Ktana Aduma Adam jedinni kdo prezili jsou technik Lisve Dater ktery byl v dobe nehody na lodi ve stavu nevedomi a jeho brezi kelev bezpecne uzavreny ve skladisti lod silne poskozena v bitve pri pruletu kolem pulsaru doslo k vypadku stitu puvodni cil lodenice na povrchu plynneho obra Sangha Na konci eventu ziskate za kazdou hodinu drzeni pribehove planety Sangha jednu lod tridy negal Zprávu vyluštili tito hráči: Andres, John Sheppard, Neuro, Bazilisek, Mailman, Thalos, Ironman, apophis, Predtor, Libor66, killburn, B-Hunter, Sabaton, Husiii, Paeris, jakema, TheGod, swarley, Atrejdes, Tony, guti, RT_SLOVAKIA, S'KARA, Damokles, Harper, Gaross, Reilys, lachtan, Riddick, Pain, drago, Lamilord, d3zolat0r, Disturbed, Blackwolf, Owerr, Drát Vader, sKypP3r, John Constantine, Radek Zelenka, Studovina, Keren, Doom, Aeternus Planetu Sangha dobyli: Andres: doba držení 5 hodin, 11 minut - 5 jednotek Ne.Gal + 1 za dobytí planety John Sheppard: doba držení 5 hodin, 25 minut - 5 jednotek Ne.Gal + 1 za dobytí planety Libor66: doba držení 9 dní, 10 hodin, 21 minut - 226 jednotek Ne.Gal + 1 za dobytí planety Riddick: doba držení 7 hodin, 2 minuty - 7 jednotek Ne.Gal + 1 za dobytí planety apophis: doba držení 7 hodin, 29 minut - 7 jednotek Ne.Gal + 1 za dobytí planety