Dharma

-------- 18:21:00 09.04.2010 --------
Při prozkoumávání galaxie Andromeda došlo k nečekané události. Vaše systémy zaznamenaly nestandartní chování systému hvězda-planeta v jednom ze sektorů:
http://optric.clanweb.cz/sgwg/event_window_dharma.jpg
Dharma Centrální svět sektoru Dharma Lokace sek.49, 357x178 Planeta je v současnosti neobydlená a zdevastovaná, ale kdysi sloužila jako jeden z výchozích bodů při cestování po galaxii Andromeda. Furlingové zde vybudovali zařízení, pomocí kterého čerpali energii přímo z centrální hvězdy a když tato vymírající rasa svět opustila, zanechala všechny automatické systémy v provozu pro případ svého návratu. Nestalo se tak a s postupujícím časem začalo docházet k výpadkům jednotlivých systémů. Když se přetížily energetické zásobníky, došlo k sérii výbuchů, které srovnaly se zemí většinu povrchu planety a učinily ho neobyvatelným. Hluboko pod povrchem se ale stále nachází výzkumné komplexy včetně bloku s experimentálním energetickým systémem. Nekontrolovaný odběr energie z hvězdy způsobuje anomálie v ionosféře a ruší signály vysílané z povrchu planety, hvězda je napokraji zhroucení a pomyslné hodiny tak odpočítávají poslední minuty tohoto světa. Pokud se vám podaří dobýt toto CP, máte možnost díky Furlingským technologiím zrychlit své probíhající výzkumy až na trojnásobek. Získané informace budou vašim lodím na orbitu odesílány každé dvě hodiny, protože stálé spojení není možné. Informace ani CP nelze využívat příběhově. Nemáte dostatečné znalosti pro deaktivaci systémů pro získávání energie z hvězdy a jejich zničení by způsobilo okamžité zhroucení celého sektoru. K definitivnímu přetížení dojde v neděli 18.dubna 2010 ve 20:00 hráčského času - CP i hvězda zanikají, cokoliv nacházející se na Dharmě bude nenávratně zničeno!
-------- 20:02:54 18.04.2010 --------
Ve 20:00:00 PT (hráčského času) došlo k totální destrukci centrální planety sektoru 49 v galaxii Andromeda.
http://optric.clanweb.cz/sgwg/event_window_dharma_end.jpg
Kapacita energetických zásobníků byla překročena a došlo tak ke kritickému přetížení systému. Automatický ochranný protokol se pokusil aktivovat chladící zařízení na vedení energie z experimentálního energetického systému a zvýšit tak průchodnost distribuční soustavy. Bohužel došlo k selhání a na vedení nebylo dosáhnuto supravodivého stavu, teplota rapidně vzrostla a celý systém zkolaboval. Nekontrolovaný energetický výboj mezi hvězdou a experimentálním energetickým systémem pod povrchem planety způsobil totální destrukci tohoto světa a jeho měsíců.
K předpokládanému zhroucení celé hvězdy nakonec nedošlo, protože planeta Dharma byla zničena dříve, než odběr energie z hvězdy způsobil její kolaps. Hvězda nadále existuje ve formě bílého trpaslíka, jehož hmotnost nepřesahuje Chandrasekharovu mez - supernova typu Ia nevznikne a sektor zůstane zachován. Dále došlo k nepředvídatelným změnám oběžných drah ostatních planet systému, což se projeví změnami jejich klimatu a zvýšenou sopečnou činností na některých z nich. Drtivé většině lodí, které se nacházaly v okolí planety se podařilo vstoupit do hyperprostoru. Ti, kteří to štěstí neměli zahynuli během několika milisekund kdy se jejich lodě doslova vypařily. Rázová vlna která dostihla lodě v hyperprostoru způsobila poruchy na jejich štítech, některé lodě po selhání pohonu opustily hyperprostor na neznámých souřadnicích. Děkujeme všem rasám, které se zůčastnily eventu Dharma. Gratulujeme rase Cestovatelů a Spojené Zemi, které CP po určitou dobu držely a pomohli tak svému výzkumu.