Obecně - Optrické impérium

Před asi dvěmi tisíci lety osídlil za účelem těžby Naquadahu Goa'uld Nefertum planetu Bedrosia poměrně velkou lidskou populací, přivedenou z Tau'ri z říše zvané Římské císařství. Po stovkách let byly žíly Naquadahu vyčerpány a Nefertum planetu opustil, aniž by se někdy vrátil. Populace planety se pak postupně ideově rozdělila na dva tábory. Jedni věřili ve Svaté texty napsané v Knize Nefertumově, která učí o Nefertumovi jako o Bohu stvořiteli - zůstali žít na kontinentu Bedrosia a vybudovali zde prosperující říši. Druhou frakcí byli Optrici - jako kacíři byli vyhnáni z Bedrosie a usadili se na kontinentě, který nazvali Optricia. Optrici nevěřili Svatým textům, ale přikláněli se k legendě, která pravila, že byli na svět přivedeni Nebeským kruhem skrze Stojící vody. Neví se, kdo na koho první zaútočil, ale svatá válka trvala bezmála tisíc let a počet mrtvých na obou stranách byl takový, že už nebylo prakticky možné uzavřít mír. Když oba národy dosáhly takové technologické úrovně, že hrozilo jejich vzájemné zničení, bylo uzavřeno neoficiální příměří, a od té doby docházelo pouze k menším šarvátkám a bojům v pohraničních oblastech. Oba národy ale svoje armády dále udržovali ve stavu neustálé bdělosti. Technologicky vyspělejší Optrici začali expandovat do vesmíru - nalezli planetu, kterou pojmenovali Optriapolis a začali zde budovat svoji první kolonii. Pro Bedrosiany, na jejichž straně byla naopak výhoda většího počtu, bylo dobývání vesmíru rouháním proti Nefertumovi, a proto se dál opevňovali na svém kontinentu. Vše se změnilo v okamžiku, kdy byl při sesuvu půdy na kontinentu Bedrosia odhalen Nebeský kruh. Bedrosianská armáda vedená velitelem Rigarem se sice pokusila celou záležitost utajit, ale Optrici se díky své špionážní síti vše dozvěděli a vyžadovali vydání Kruhu. Když Bedrosiané odmítli, Optrici s vědomím, že pravda stála celou dobu na jejich straně, zahájili ofenzívu. Po krvavých bojích se Optrikům nakonec podařilo Kruh získat a válku definitivně ukončit. Rigar byl odsouzen za válečné zločiny, bedrosianská vláda byla donucena k rezignaci a Bedrosia byla začleněna do právě vznikajícího Optrického impéria. Díky vyspělosti vojenských technologií a agresivní povaze obou národů čítá v současnosti impérium několik desítek planet a neustále se rozrůstá. Dobyté světy většinou samy pochopí, že mají jen dvě možnosti – začlenit se (a získat tak ochranu říše a modernější technologie, které se s každým dobytým světem rozšiřují) nebo definitivně padnout a stát se tak varováním pro ostatní.