1. Věk

Vyhodnocení 1. věku od Hlavního Admina - Ereskigal
Herní výsledky
Tato kategorie vychází především ze seřazení ras a může je ovlivnit každý hráč. Výjimkou může být bugování a různé podvody. Ale tento věk byl v tomto výrazně lepší a nebylo potřeba výrazněji zasahovat. - Ze systémového hlediska jednoznačně vyhrávají Optrici, kterým se během věku neprokázaly žádné křivdy proti pravidlům, nebo jiné okolnosti kvůli kterým by měli být trestáni. Předvedli obrovský rozjezd po svém založení a jako mladá rasa tak všem ostatním předvedla, co dokáže motivace a vůle vítězit. Já myslím, že tu jde o „objev věku“. - Asi by nebylo dobré nevyzvednout i výkony Baalových Goaldů, kteří po minulém věku velkého strádání a nechuti hrát opět získali své výsostné místo ve vesmíru a z bodového hlediska jim patří druhé místo. - A konečně třetí místo a tam jsou tentokrát Wraithské Společenství, jako jediný zástupce Pegasu v našem TOP 3. Ve své galaxii celý věk udávali dominantní postavení a plnili tak krédo své rasy.
Příběh
Galaxie: Pegasus Příběhový admin: yoshua Hodnocení příběhu a příběhaře: Počátek velice dobrý s fungujícím příběhem a vším okolo. Závěr velice bídný, hlavně z časových důvodů příběhaře. Eres: veřím, že přístí věk bude v pohodě. 1. místo - Cestovatelé (7,8/10 bodů) Velice kvalitní reakce. Pokračovali ve vysokém tempu jako minulý věk, ale i oni se 1x nebo 2x zadrhli. 2. místo - Wraithské Společenství (6,9/10 bodů) Kvalitní reakce jako minulý věk, ale zdá se mi, že se značně opakují a to jim ubírá na celkovém efektu. Navic měli několik možností, jak rozvést svůj potenciál a místo toho zabředli na místě a snažili se spoléhat pouze na sílu a nikoliv na své příběhové schopnosti. 3. místo - Sateda (5,7/10 bodů) Reakce kvalitativně na průměrné úrovni. Tento věk mě přišel lepší oproti tomu minulému, ale stále tam byli menší okna v reakcích. 4. místo - Oannesanská říše (4,3/10 bodů) No tak to je takový lol věku. Reakce měli kvalitní, ale je tu jedno veliké ALE. Reakce psali tím způsobem, že si do nich vymýšleli věci, které neexistují doposud a neměli je potvrzene a ani schválené. 5. místo - Genii (3,9/10 bodů) Během celého věku bych jejich reakce hodnotil jako nejslabší. Kolikrát pokulhávali za ostatními a nebyli ani schopni dodat reakce na čas. Ke konci to trochu zlepšili, ale manko už nezrušili. Galaxie: Mléčná Dráha Příběhový admin: Sodan Molotov Hodnocení příběhu: Příběh v Mléčné Dráze měl po celou dobu poměrně vysokou úroveň. V tomto věku se objevila Nová Hrozba, které musí čelit všichni, ale né všichni ji řešili, což se následně odrazilo v hodnocení jednotlivých ras. V celém příběhu se obejvilo mnoho vedlejších linií, které příběh krásně doplňovaly. Bohužel mnohdy rasám vedlejší linie příběhu připadaly důležitější, než je ta hlavní. To mě docela mrzí, protože jsem čekal, že při hledání Krystalových Očí se za jeden věk posuneme mnohem dál a hlavně, že bude nalezeno minimálně jedno nové oko. Nestalo se tak, ale doufám, že v příštím věku se to zlepší. A nyní už k hodnocení jednotlivých ras. 1. místo - Optrici (8,9/10 bodů) Tato rasa neměla v příběhu konkurenci. Z každé věcičky dokázali vytěžit maximum, což se párkrát odrazilo i v odměnách za reakce. Jako jediní byli vždy o krok na před, co se týče hlavní příběhové linie při hledání Krystalových Očí. Reakce byly stručně, vystížné a nikdy neobsahovaly žádné nesmyslné výmysly. Vždy používali své hrdiny, celé spektrum svých technologií z cenností a hlavně věděli co chtějí. 2. místo - Tokrové (6,8/10 bodů) Tokrové měli vždy dobře bodově sepsané reakce, které byly naprosto přehledné. V příběhu toho dokázali hodně, od získání mnoha informací od Nirrty, kterou zajali. Také dokázali využít volného místa po Nirrty a dosadit svého agenta na vysoce hodnocený post mezi goauldy, což jim v mnoha případech pomohlo. Nakonec o obě výhody přišli, ale i tak si vedli velmi dobře. 3. místo - Baalovi Goauldi (6,5/10 bodů) Ti zaspali trochu začátek, což hodně pomohlo Tokrům. Ovšem postupně vyřešili mnoho problémů, jako například získání zpět Nirrty, odhalení Tokry Khonsua. Také se jim podařilo unést Prometheus a jeden SG-tým. Jejich reakce byla vyšperkovany k takové dokonalosti, že předem připravili i více možností, jak by reakce mohla dopadnout, což už spíše bylo na obtíž, ale i tak smekám, jak důkladní jsou. 4. místo - Ascheni (5,3/10 bodů) Zásadním problémem Aschenů bylo, že postupně začali úplně pomíjet hlavní příběhovou linii. Ve svých reakcích nikdy nebyl nápad pro něco nového, čímž v podstatě nic nemohli pokazit. Jejich účast v příběhu byla vždy znát, ale nikdy to nemělo nějaký trvalejší efekt. 5. místo - Tollana (4,9/10 bodů) Tollana hrála vždy spíše páte kolo u vozu. V příběhu vždy pomáhali svým spojencům co to šlo. Výjmu třeba rázné podpoření generála Hammonda, nebo ochranu Tokrů, kteří vyslýchali Nirrty. Ale udělali taky pár špatných rozhodnutí, jako je například napadení planet goauldů atomovka obohacenými o naquadah, za což platí vysokou cenu ještě nyní. 6. místo - Země (4,1/10 bodů) Ta měla naprosto katastrofální začátek. Hlavní příběhovou linii neřešila naprosto nijak, dokud nějakou aktivitu nezačli vyvíjet jejich spojenci. Ztráta Promethea a SG-týmu, chabé řešení pro udržení Hammonda, které opět vyřešili spojenci vedly k tomu, že se jejich situace čím dál tím více zhoršovala. Nakonec nebyli nejhorší, ale pokažený start je připoutal na dno.