Obecně - Expedice Atlantis

Doplnění adresy objevené v antické databázi v Antarktidě konečně odhalilo polohu bájné Atlantis. Navzdory obecnému očekávání se nyní měla nacházet až kdesi ve vzdálené galaxii Pegasus. Kvůli tomu museli být veškeré naděje na její znovunalezení odsunuty a nikdo nevěděl, kdy, pokud vůbec někdy, budou Pozemšťané schopni uskutečnit poslední krok na cestě k jejímu nalezení. Situace se zásadně změnila až ve chvíli, kdy skupina archeologů nalezla ZPM ukryté v jednom z prastarých egyptských chrámů. V ZPM však zbýval dostatek energie na jediný pokus. Nikdo navíc nemohl předpovědět, co členové expedice naleznou na druhé straně a budou-li se moci vůbec někdy vrátit. Mise byla přesto schválena a početná expedice dobrovolníků v mezinárodním složení prošla branou vstříc neznámu. To bylo naposledy, kdy je jejich přátelé a kolegové na Zemi viděli. Na druhé straně expedice sice skutečně nalezla ztracenou Atlantis, dokonce potopenou na dno oceánu tak jak se vyprávělo v pozemských legendách, ovšem úplně opuštěnou, značně zchátralou a hlavně bez ZPM, které by jim umožnilo cestu domů. Na druhou stranu zde nalezli dostatek zdrojů, včetně několika podmořských těžebních zařízení, které jim umožnili přežít a rozvinout se i bez pomoci svého domova v Mléčné Dráze. Nyní je Expedice již naprosto samostatná a může se tak plnohodnotně zapojit do dění v nové galaxii.