Obecně - Aschenská konfederace

Ascheni jsou potomci pozemšťanů. Podle posledních vědeckých objevů a bádání mají keltské kořeny. Po dlouhou dobu byli izolováni v malém prostoru neponaučeni o technologii hvězdných bran. Všechny informace naznačují, že Antikové chtěli zkoumat osamocenou skupinu lidí podobně jako na Zemi. Tak to bylo až do setkání s rebelskými Jaffy a posléze s Goa`uldy, od té doby se Ascheni zapojili do dění v galaxii. Původní Aschenská konfederace vznikla zhruba před 3000 lety a vládnoucí hlavou je až do této chvíle císař. Díky své izolaci nemuseli, jako spousta jiných ras, trpět nadvládu Goa`uldů a mohli se volně rozvíjet bez vnějších vlivů, díky čemuž se vyvinuli v technologicky i mentálně vyspělou civilizaci. Ve vesmíru si vysloužili pověst brilantních diplomatů, geniálních vědců a zákeřných bojovníků. Aschenové pocházejí z planety Aschenia, známé také pod označením P4C-970, na kterou byly přivedeni. Planetu pokrývá hustá městská aglomerace, jíž vévodí mnohdy kilometry vysoké mrakodrapy. Jako hlavní dopravní prostředek slouží teleportační platformy, které vás v jedinou vteřinu teleportují z jednoho kontinentu na druhý. Aschenia je bez jakékoli zemědělské půdy. K zemědělské produkci Aschenové používají cizí planety, které buď dobyli nebo asimilovali. Ascheni sami zemědělci nejsou. Pro tento účel využívají podrobené národy. Aschenům pak pouze stačí v příhodné době sklidit úrodu svými harvestry a bránou ji dopravit do skladů na Aschenii, či jiných planetách Konfederace. Díky svým vyspělým technologiím, mezi které patří znalost teramorfování, Ascheni dokonce dovedou přeměnit původně industriální svět na úrodnou zemědělskou planetu. Velikost úrody mohou Ascheni dále ovlivňovat například solamorfovaváním, což je proces při kterém je ve slunci nebo plynném obru uměle zvýšena termonukleární reakce a takto upravené vesmírné těleso pak vydává více světla a tepla, to je samozřejmě faktor, značně ovlivňující velikost a četnost úrody. V galaxii je také velmi ceněna aschenská znalost medicíny a biologie, která je nejméně srovnatelná s tollánskou či asgardskou. O tomto faktu svědčí kupříkladu aschenská schopnost vyléčit téměř všechny známe choroby nebo vakcína dlouhověkosti či vakcína proti únavě. Co se biologie a genetiky týče, Aschenové zřejmě nemají konkurenci. Když se na Zemi poprvé prováděly testy prvních atomových bomb, Ascheni už měli dávno upravenou šroubovici DNA. Nyní s oblibou používají biologické zbraně, konfigurovatelné tak, aby ničily pouze určitý gen. Při asimilaci planet zase spoléhají na látku způsobující sterilitu, která do sta let nenásilně vyhladí populaci na planetě, kterou pak mohou využívat pro své účely. V současné době aschenští vědci testují provádění genetických manipulací za účelem vylepšení základních vlastností a schopnosti lidského těla. Aschenové neradi bojují přímo, při zabírání planet spíše používají diplomacii a biologické zbraně, ale pokud je některá z jejich planet napadena, jsou nasazeny prvosledové orbitální bitevníky Ollathair vybavené výkonnými štíty, ničivými zbraněmi a hyperpohonem. Dále jsou v boji používány univerzály typů Gasta Lann a Cuínas Lorg, které jsou využívány jak k bitvám ve vesmíru tak k bojům v atmosféře. V případě potřeby pozemních akcí nastupuje těžká pěchota Morlader či speciální jednotky Falach-fuinn, které jsou trénované na záškodnické akce v týlu nepřítele.