Obecně - Wraithské Společenství

Wraithové jsou zvláštní rasou, která byla vyvinuta Antiky, ale tento pokus se zvrhnul, wraithové se osamostatnili a začali se svými stvořiteli bojovat. Antikové v dojmu, že jejich lodě jsou nezničitelné, poslali do wraithského teritoria Aurory. Tři z nich wraithové zajali a díky ZPM (Zero Point Module) na palubě jedné z nich dokázali vybudovat početnou armádu. Tak před desítkami tisíc let dokázali porazit Antiky v Pegasu, a doteď ovládají celou galaxii pomocí teroru a pravidelných sklizní zotročených planet. Wraithové se po odchodu Antiků z Pegasu rozdělili do několika frakcí, které spolu bojovaly, dokud jedna královna pod sebe nedokázala shromáždit takové množství Hive Shipů, kterému nedokázala čelit žádná z dalších královen. Později dokázala vytvořit něco jako vládu, když rozdělila své území mezi několik dalších královen, které ji však nadále podléhaly. Jediná královna tak ovládala celou galaxii. Ovšem i její moc postupně slábla, a tak byla po několika letech svržena. Pro zamezení dalších bojů, které měly pro celou rasu fatální důsledky, se domluvilo několik nejsilnějších královen, které vytvořily alianci. Následně vybraly ze svých řad svou nejvyšší královnu, její zástupkyni a dalších sedm královen. Všech devět ovládá celý Pegasus a začaly své alianci říkat Wraithské Společenství. Stále však existuje několik tajných frakcí na okrajích galaxie, které stále doufají, že se jim podaří získat celý Pegasus pod svou moc.