Obecně - Leonyx Dextra

Leonyxové, Lvi Noci, jinak známí též jako Nyxové, nebo Noxové, jsou vysoce vyvinutou psionickou rasou. Vznikli před dávnými dobami, raného vývoje života ve vesmíru jako jedna z prvních civilizací, v souhvězdí Lva a říká si hrdě "Leonyx Dextra". Na první pohled vypadají jako obyčejní humanoidi. Odlišují se však velikostí lebky a mírně špičatýma jemně ochlupenýma ušima, které úspěšně skrývají pod svými divokými dlouhými vlasy ne zřídka podobnými lví hřívě. Také jejich zornice očí reagují na světlo a daleko rychleji, než oči běžného člověka, neboť Nyxové velmi době vidí i po tmě. Za miliony let se život na Gaie proměnil v symbiózu kočkovitých šelem a lidí, kdy šelmy se starají o vyváženost ekosystému planety a lidi o kočkovité šelmy. Nevýznamnějším druhem jsou Leones, kočkovité šelmy s vysokou inteligencí. Od těchto šelem získali Leonyxové časem šest genů do soupravy několika set tisíc memoskupin své DNA. Většina Leonyxů žije hlavně v noci, odtud také získali přízvisko Nyx, nebo Nox, což znamená v nyxské řeči noc. Leonyxové mají totiž proti jiným rasám vesmíru další výjimečnou psionickou schopnost, z níž vychází právě zdánlivě až nezdravé sebevědomí příslušníků této rasy. Díky výskytu přírodní vesmírné anomálie, pravidelně se vyskytující červí díry vytvořené slapovými a gravitačními silami blízkých malých černých děr a hvězd v místní Lví mlhovině při oběhu jejich centrální planety Leonys Gaia po své ekliptice kolem její hvězdy hvězdného systému, se musela tato rasa ve svém vývoji umět vypořádat právě s energií a vlivem, který právě tyto síly působily. Za víc než miliardu let se tak vyvinula schopnost jejich hypothalamu zpracovávat a organizovat energii a prostor okolního vesmíru, se kterou se učí celý život zacházet. Sami o sobě nemají ale o nic větší sílu než obyčejní lidé a i mezi nimi jsou přirozené rozdíly v inteligenci a schopnostech, jako u jiných ras vesmíru. Jejich vnímání hmoty je specifické, neboť svými schopnostmi dokáží rekonstruovat buňky živých organismů až na úrovni jednotlivých komponent od mitochondrií a jejich částí až po samotné buněčné jádro. Dokáží tím pádem mnohokrát oživit i mrtvé, pokud to jejich stav ještě umožňuje. Od dětství vnímá jejich mozek prostor čtyřrozměrně, naprosto přirozeně. Díky jejich komplexnímu vnímání časoprostoru, dokáže nejen vnímat, ale i vytvářet různé dimenze. Celý život se učí zacházet s časoprostorem, protože je to velmi složitý proces a proto by se dalo říct, že čím starší Leonyx, tím silnější, neboť umí nejlépe využít energii okolního prostoru. Leonyxové jsou striktně ekologicky založená rasa, která si váží přírody víc, než vlastního pohodlí a bezpečnosti. Obyvatelé bydlí v podzemních či skalních obydlích nebo nad povrchem planety ve městech, která zvolna plují i při tak obrovské gravitaci v atmosféře díky společnému vědomí. Lyonyxové jsou až do poslední chvíle pacifisté, pro boj mají zvláštní pravidla, zejména jejich proslulá maximální 2% vedlejších ztrát. Jako válečníci jsou však neuvěřitelně obětaví a není jim zatěžko položit život za věc , v kterou věří, nebo za přítele. Jejich riskování vlastního života je dáno do značné míry i faktem, že dospělý Leonyx se dokáže povznést na vyšší úroveň bytí a jeho hmota a vědomí se transformuje do shluku energetických částic. Ale není to pravidlem a nelze na to spoléhat. Písmem Nyxů je alfabeta. Nyxové ovládají díky psionice mnoho jazyků vesmíru.