Oannes

Obecně Jednotky Hrdinové Cennosti Místa

Oanneská říše je po technologické i kulturní stránce velice vyspělou civilizací. Domovem jsou pro Oannesany obrovská podvodní města. Oannesané se vyvinuli jako obojživelný druh, běžně se dožívající věku desítek tisíců let, na světě s obrovským atmosférickým tlakem a gravitací přibližně třikrát větší než na Zemi, což je dokonale uzpůsobuje k životu pod vodou i na souši. Po kulturní stránce jsou Oannesané jednou z nejvyspělejších ras ve vesmíru. Oannesané jsou velmi zásadoví, silně jim vadí například klonování a kriminalita. V říši působí rytířský řád Shaza, který zastává mírumilovné učení, kladoucí důraz na dokonalé tělesné i duševní vzdělání a na celkovou harmonii. Rasa je po společensko-politické stránce organizována do Impéria a v samotném čele rasy stojí císař.