Obecně - Genii

Geniiové byli kdysi velkou konfederací planet, ale po útoku Wraithů před staletími byli nuceni změnit svůj styl života. Přesunuli se do obrovských podzemních bunkrů a na povrchu se maskují za primitivní zemědělce. Tyto bunkry dokázaly po stovky letukrýt Genie a známky jejich technologie, takže o nich neměli Wraithové žádné tušení. Geniijská technologie je na úrovni 40. let na Zemi, ale i přesto disponují slabšími vesmírnými loděmi, které postavili díky cizím technologiím nasbíraných v průběhu staletí. Vyvinuli jaderné zbraně, které hned použili proti Wraithům čím započali novou pegaskou válku. Jejich společnost je však velmi rozpolcená, a mezi některými geniijskými skupinami panuje názor, že tyto zbraně mohou být později použity i pro získání zašlé slávy Genii. Geniiové jsou vojenskou společností. Mají spojenecké vztahy s některými pegaskými planetami, které po celá staletí střežili tajemství jejich bunkrů. Na většině pegaských světů mají své špiony, kteří pravidělně informují mateřskou planetu. Geniiové také vlastní kvantum tajných základen a skladišť zbraní na neobydlených planetách, které mají posloužit v stavu nůze.