Místa - Tollánská republika

Nová Tollana http://sgwg.net/obr/cp/cp_193.jpg Původní domovský svět Tollanské republiky. Tato planeta byla po dlouhé době goau´ldské nadvlády opět dobyta Tollanskými silami. Bohužel planeta trpěla dlouhými časy bojů a její ekosystém je naprosto zdevastován, také díky urputné obraně původních obyvatel! Pro lid Tollanské republiky, ale tento čin znamená naději, naději a vrácenou hrdost. Nyní Curie rozhodla, že veškerá zasedaní se budou konat na orbitě planety. Nyní ma Tollanská republika opět vládu, která sídlí v okolí Tollany. Tato planeta prochází těžkou rekultivací, na které pracuje většina vědeckých sil a technologií, kterými Tollana a její spojenci disponují, a bude trvat několik generací než se vrátí do své puvodní podoby. Nyní je však opět vnímána, jako velká moralní podpora a opora Tollany. Tato planeta, i přes svou neobyvatelnost a menší těžební, či technologické využití zůstáva v srdcích Tollanců symbolem jejich usilí a odhodlaní postavit se nepříteli. Veřejné mínění a Curie se shodují, že tato planeta už nesmí býti nikdy dobyta nepřáteli, z toho důvodu probíhají mohutné opevňovací prace. Již nyní překonavají tyto taktické plány všechny doposud použité techniky a taktiky republiky. Curie se rozhodla, že tato planeta bude chloubou republiky a podle toho s ní bude nakládáno. Chrámový komplex, který po dobu okupace byl stavěny zotročenými občany Tollany zůstane rozestavěn a zachován pro další generace Tollanu, aby navždy připomínal ponížení, jemuž byl lid Tollany vystaven a aby navždy připoměl nezlomného Tollanského ducha a vytrvalost. Aby připomínal, že za Tollanu je potřeba i bojovat a nikdy se nevzdávat! Arvana Cardinalius http://news.sgwg.net/storage/galerien201006222303_zakladna.png Jedná se o přísně tajnou základnu. Umístění základny podléhá nejpřísnějšímu utajení. Hřbitov padlých http://news.sgwg.net/storage/galerien201006222300_hrbitov.png Na tomto místě jsou pochovány všechny oběti, při velké válce s Baalovími Goauldy o náš domov o Novou Tollánu. Válka se táhla po několik generací a byla taky velice krvelačná. Nakonec Tollánská republika zvítězila. Na počest padlých hrdinů byl vybudován tento posvátný hřbitov. Památník http://news.sgwg.net/storage/galerien201006222301_pamatnik.png Na počest Vůdce Sira Obiho a jeho pravé ruky byl vybudován památník na jejich čest, aby se na ně nikdy nezapomělo. Spolu obrátili běh celé velké války, a dotáhli to až do slavného vítězství. Muzeum http://news.sgwg.net/storage/galerien201006222301_muzeum.png Grandiozní muzeum, kde jsou veškeré údaje o válce, jak jednotlivé bitvy, tak i různé informace okolo jsou zde i mírně odhaleny tajné informace o různých plánech jednotlivých bitev. Dá se tu najít i základní technické informace o technice použité jak Tollánskou republikou tak i Baalovími Goauldy. Řídící velín http://news.sgwg.net/storage/galerien201006222303_stanice.png Jeden z mnoha řídících velínů na planetě. Tento řídící velín je první z dokonalé obrané linii. Skrz tyto velíny neprojde žádný černý pasažér. Veškeré údaje o tomto velínu jsou přísně tajný. Místo největší bitvy http://news.sgwg.net/storage/galerien201006222259_bitva.png Na místě kde byla vybojovaná poslední bitva a padly poslední výstřely dané války, byla vybudována pamětní místnost, kde se každý rok pořádají oslavy, pochvaly, důležité povyšování a další významné akce.