Bellatores - Obecně

Na začátku věků bojoval každý člen této rasy na vlastní pěst. Pro jejich abnormální sílu a odolnost se většina živila jako lovci odměn, nájemní vrazi či žoldáci. Až do chvíle kdy se jeden z bojovníku vydal na vzdálenou planetu Bellator, kde objevil prastarý chrám se svitky, které mu odhalily tajemství mysli - Telekinezi. Díky nově nabytým schopnostem se vydal napříč vesmírem s jediným cílem, sjednotit svou roztroušenou rasu. Jakmile ostatní spatřili jeho novou sílu vůle okamžitě se k němu začali přidávat pod slibem věrnosti. Bojovník sjednotil svůj lid a vydal se opět na planetu Bellator, kde začal učit své druhy nových schopnostem. O této rase nebylo řadu let žádné zmínky, až do nedávna, kdy začali z okrajových sektorů pronikat k hlavním planetám, aby si podrobili zbytek vesmíru. Vedení rasy: Vůdce - Velmistr Zástupce - Mistr Centrální planeta: Bellator Bellator je odlehlá planeta, kvůli své pozici v okrajové části vesmíru je pro většinu ras téměř neznámým bodem. Díky tomu si tato planeta dlouho udržela svou překrásnou, téměř nedotčenou faunu a floru, až do příchodu rasy, která objevila prastarý chrám nedaleko portálu a usadila se zde. Planeta začala ztrácet na půvabu, když se zde začaly stavět obrovské loděnice a doly. Pro silnou energii působící na povrchu se nově příchozí rozhodli zastavět pouze jednu polovinu planety a druhou nechat tak jak je, aby bylo kde rozjímat a meditovat. Planeta brzy nabyla na významu a stala se zvláštní pro svůj netradiční vzhled - soužití přírody a průmyslu. Celou planetu obíhá několik desítek malých měsíců a řídký asteroidový pás, který je očividně pozůstatkem nějaké dávné vesmírné srážky. Proto je invaze z vesmíru na planetu velmi obtížná.