Cennosti - Spojená Země

Abbydoská kartuše - Chrám, který při svém pobytu na Abbydosu naleznul Dr. Daniel Jackson. Na jeho zdech byly vyryty adresy několika stovek planet v Mléčné Dráze. O jejichž aktualizaci a zavedení do zadávacího počítače na Zemi se postarala Sam Carterová. Bezpečnostní štít na hvězdnou bránu - Je to další varianta štítu, který zamezuje obousměrnému průchodu. V případě Země štít je vztyčen pouze u vchodů červí díry. K deaktivaci je nutné mít nastavené oprávnění. Diplomacie - Díky skvělému umění pozemských diplomatů dokáží naši specialisté na mezinárodní a vnitrozemní vztahy zvládat většinu problémů mírovými, klidnými diplomatickými cestami. Mezi přední diplomaty vysílané na meziplanetární mise je např. doktorka Elizabeth Weirová, major Davis, za IOA Richard Woolsey, výjimečně George Hammond nebo popřípadě z SG-1 doktor Jackson a plukovník O´Neill. Druhá brána - Rusové nalezli Hvězdnou bránu v Antarktidě spolu s DHD panelem. Tato brána s panelem byly pronajaty Spojeným Státům Americkým. Zatím je druhá brána nevyužívaná a uložená v Oblasti 51. EM generátory - Toto zařízení dokáže generovat extrémně silné elektromargetické pulzy. Elektromagnetický pulz, pokud je dostatečně silný, dokáže v elektronických obvodech indukovat obrovské proudy a v podstatě tak elektroniku spálit. Fázové maskování - Jedná se o zařízení o rozměrech několika metrů, které se dá použít díky svým nárokům výhradně na povrchu planet anebo v křižníku BC304,VL. Zařízení zamaskuje fázově vybraný objekt, čímž ho přenese do jiné fáze a docílí tak jeho faktické neviditelnosti i nedotknutelnosti. Zařízení pracuje s minimálními odchylkami, takže se dá velmi těžce vystopovat, ale objekt ve fázi neudrží věčně. Fúzní elektrárny - Jedná se prakticky o nevyčerpatelný zdroj energie. Po jejich objevu na Zemi začala jejich masová výstavba a náhrada za rozšířené uhelné a jaderné elektrárny. Tyto elektrárny jsou bezpečné, nehrozí žádné výbuchy, či havárie, jako v případě elektráren jaderných. Také jejich údržba za provoz a vliv na přírodu je minimální. Jejich potenciál je skutečně obrovský, dokáží bez problému zásobovat energií obrovská města, průmyslové komplexy i vojenské zařízení. Konečně obnovitelný zdroj energie, na který lidstvo tak dlouho čekalo. Fúzní generátory - Jsou to mobilní energetická zařízení. Ovšem i tak se kvůli své velikosti dají umístit pouze do orbitálních lodí a ve výjimečných případech se dají užít jako přenosná energetická zařízení při různých misích. Imitační zařízení - Toto zařízení sejme genetický otisk člověka a s jeho pomocí vytvoří přesnou holografickou repliku (k jejímu zobrazení je použito osobní holografické maskování). Pomocí malého zařízení umístěného na těle je možno změnit svůj vzhled na jakéhokoliv člověka. Zařízení nefunguje na Jaffy, Goauldy, Tokry nebo lidi, kteří v sobě měli dříve symbionta. Iris - Jedná se o obranný štít instalovaný na Hvězdné Bráně. Otevírá a zavírá se jako klasická irisová clona. Štít je umístěn pár milimetrů od hranice červí díry, což bezpečně zabraňuje reintegraci hmoty a brání projití jakéhokoliv předmětu. Nynější Isir je ze slitiny trinia a titanu. Keramický polyester - Materiál, ze kterého se vytváří neprůstřelné vesty. Tyto vesty dokáží zastavit jak náboje z konvečních zbraní, ale také energetické střely vyprodukované například z tyčových zbraní Jaffů. Kvantové zrcadlo - Tato technologie slouží k průchodu mezi alternativními realitami. Ovládá se pomocí ovladače, ale nelze na něm zadat adresu jako na Hvězdné bráně. Při vypnutí zrcadla se ztratí spojení s poslední realitou a musí se vyhledat znovu. Na Zemi je toto zařízení uchované v Oblasti 51. Maskování - Země dokázala adaptovat technologii maskování vytvořené původně Nirrty pro Baalovy Goauldy. na své lodě třídy BC-304 Daedalos a na svou Vlajkovou loď Promethea Nukleární arzenál - Nejčastěji se používá bomba s označením Mark X "Gatebuster". Je další ze série taktických bomb vyvinutých pro útoky velkého rozsahu. Narozdíl od svých předchůdců tato bomba obsahuje jako aktivní prvek větší množství Naquadrie. To jí dává neuvěřitelnou zničující sílu. Síla bomby není přesně známa, nicméně primárně byla navržena tak aby byla schopna zničit hvězdnou bránu - přesněji řečeno aby se brána umístěná v centru exploze okamžitě vypařila. Kromě své síly vyniká bomba i jedinečným systémem ochrany proti deaktivaci. Je vybavena frekvenční rušičkou, která znemožňuje nepřátelům a cizím osobám transport bomby. Obranné satelity - Satelity mají v sobě zabudované komunikační zařízení na radiové frekvenci. Vystřelují malé rakety, které po dosažení cíle vybuchnou a svým výbuchem vypustí EM pole, které se rozšiřuje na všechny strany. Tato EM pole dočasně přetíží nepřátelským lodím veškeré elektronické systémy. Optrické útočné silové pole – Adaptovaná technologie, která byla ukradena ve spolupráci lidí ze Země spolu s Tollány přímo z paláce Národní bezpečnosti z Optriapolis v dobách, kdy na planetě zuřily rebélie na Bedrosském kontinentu. Jedná se o speciální druh silového pole, který se po svém vytvoření začne smršťovat a všechny živé objekty, které se v něm nacházejí, omráčí. Může být využit i při zneškodňování nepřátelských pozemních jednotek, aby byla možnost jejich dalšího výslechu. Tato technologie byla po zahájení výroby nainstalována na všechny pozemské univerzální letouny a inženýři Země dokázali toto zařízení upravit i na menší verzi v podobě ručních granátů, které jsou součástí výbavy pozemních sil. Plazmové zbraně - Jedná se o nejdokonalejší zbraňový systém, kteří byli pozemští vědci schopni zkonstruovat. Po vývoji fúzních zařízení se otevřely nové možnosti i technologie, které umožnily tento vývoj. Jsou zde zahrnuty plazmové paprskomety, které je možné montovat na orbitály či obranné stanice a pozemní plazmová děla schopna bránit i nízkou orbitu planety – tato pozemní děla útočí ohromnou silou, která je však kompenzována delší časem nabíjení. Dále jsou standardně vybavena dvěma fúzními generátory (nabíjení a štít děla). Projekt Naquadrie - Tento prvek dokáže uvolňovat velké množství energie. Naquadrie vzniká z Naquadahu přeměnou, která je započata ostřelováním subatomárními částicemi - ty urychlí reakci a dodají ji potřebnou energii. Přeměna může též začít po použití silné bomby. Využívá se jako zdroj energie pro všechny pozemské technologie. Projekt Nemesis - Jedná se o výsledek dlouholeté dřiny nejlepších vědeckých kapacit celé planety. Projekt, pod pracovním označením Nemesis, skrývá dva rozdílné výzkumy, které spolu však úzce souvisí. Jako první se jedná o pozemskou verzi antických dronů. Tato technologie je adaptací antických dronů, které byly objeveny na základně v Antarktidě před několika lety. Po jejich pečlivém prostudováni se nakonec podařilo pozemským vědcům vytvořit pozemskou verzi těchto zbraní. Jsou velmi rychlé, dálkově naváděné, ovšem jejich síla je oproti originálům mnohem nižší, což nemusí zaručit úspěšnost průchodu různými energetickými bariérami. Pozemské drony jsou velmi účinné při boji proti letounům, rychlým cílům či při potřebě velmi přesně zasáhnout určitý cíl. Zároveň s nimi bylo vyvinuto i specialní silo, ze kterého mohou byt vypouštěny i ve větším množství. Tyto zbraně se velmi rychle staly bežnou součástí výzbroje pozemských lodí i letounů a nahradily staré rakety, ovšem zatím ne v tak hojném počtu. Druhou částí výzkumu spojeného s dronovým systémem je software, právě na dálkové ovládání těchto zbraní. Díky němu mohou být pozemské i zbylé antické drony vypouštěny bez užití systému ovládacího křesla Antiků. Veškeré údaje a dokumentace k těmto výzkumům jsou uchovány v nejpřísnějším střežení s povoleným přístupem pouze nejvýše povolaných osob. Průzkumná sonda - M.A.L.P. je průzkumná sonda posílaná na neznámé planety před SG týmy. Úkolem sondy je zjistit životní podmínky na planetě a situaci v blízkém okolí. Pro tento účel je vybavena množstvím senzorů, také mechanickým ramenem spolu s mikrofonem a kamerou. Pokud je SG tým na misi, zajišťuje sonda rádiové spojení mezi týmem a SGC. Průzkumný letoun - Malé bezpilotní letadlo označováno jako U.A.V. je vybavené infrakamerou a vysílačkou. V případě nouze se na letadlo dá přidat i malé výbušné rakety, ale je potřeba aby byly navedeny laserovým signálem někým na povrchu planety. Railgun - Jedná se o elektromagnetické dělo. Elektromagnety v hlavni urychlují projektil až na rychlost Mach 5, dostřel této zbraně je 250 mil. Do jednoho zásobníku se vejde až 10 000 nábojů. Tyto zbraně používají bitevní Vlajková loď Prometheus i bitevní lodi třídy Daedalus. Dále se Railguny používají jako obranná děla na povrchu planety proti náletům univerzálů a dalších lodí. Jeden Railgun obsluhují 2 lidé, jeden navigátor a druhý střelec. Rakety pro odpálení přes bránu - Tyto rakety jsou odpalovány z rampy přímo Hvězdnou Bránou na cíl. Jsou naváděny pomocí letounu U.A.V., popřípadě vojákem na povrchu planety. Na cíl se zaměřují pomocí laseru a jsou schopné jej zcela zničit. Regenerační komora – Tento projekt si dal za cíl vytvořit zařízení schopné dokonale regenerovat postižené tkáně a organismy do něj umístěné. Zařízení vypadá při troše fantazie jako přerostlé solárium a funguje na principech goa’uldského sarkofágu. Bohužel, z principu neumí oživit mrtvou tkáň a tím tak někoho „oživit“. Na druhou stranu nemá ale na pacienta žádný škodlivý vliv, alespoň prozatím žádný zjištěn nebyl. Subprostorový lokátor - Tato technologie se začala implantovat všem členům SGC a dalším významným osobám planety Země po té, co byl tým SG-1 nejednou unesen nepřítelem a jejich lokalizace byla téměř nemožná. Vysílač vysílá subprostorem silný signál na SGC, kde monitorují pohyb celého SG personálu mimo Zemi. Triniové plátování - Orbitální bojové jednotky mají obohacenou konstrukci o Triniové pláty, čímž jsou lodě odolnější vůči změnám teploty a nárazům pevných hmot. Zadávací zařízení - Jedná se o zadávací zařízení, které bylo navrženo a vytvořeno americkým letectvem a vědci pracujícími na projektu Hvězdná Brána. sestavení trvalo bezmála 6 let a DHD umožňuje mimo jiné i nouzové odpojení brány a obcházení mnohých protokolů, které antické DHD neumožňuje. Zbraň na zjištění maskování - Zbraň označovaná T.E.R. II. je kombinace zbraně a detekčního zařízení. Emitor pod hlavní zbraně vysílá specifické částice, které se po kontaktu s částicí s fázovým posunem přemění na foton bez fázového posunu čímž se objekt stává viditelný. Kromě toho obsahuje zbraň upravený generátor energetických vln převzatý ze zat'nik'atelu. Tato zbraň dokáže také odhalit jakékoliv maskovací zařízení vyvinuté na základě fázového posuvu. Základy této zbraně lze také využít v Naquadahových generátorech vysílající pole, které objeví fázový posuv. Tento proces je velmi nákladný na energii. Zdravotnický a biologický výzkum - Pomocí výzkumů doktorky Janet Freisrové a dalších světových doktorů je zdravotnický a biologický výzkum na Zemi ve velmi skvělém stavu. Díky tomu dokáží lidé na Zemi předejít preventivně většinám známým nemocím nebo vyléčit doposud nemoci neznámé.