Nikde, před 13,80±0,04 miliardami let

Nebylo nic. Žádný prostor, o kterém bychom mohli mluvit, jenom energie. Energie soustředěná v singularitě. Třesk! Vznikl bod prostoru. Vlastně to byl celý prostor. Velmi rychle se rozpínal. Vyplněn byl hustou žhavou látkou. Ta však s dnešní podobou hmoty měla pramálo společného. Dokonce ani o gravitaci, elektromagnetické síle, či silné a slabé vazbě nemohla být řeč. Splývaly totiž v jednu.

Enormně rychlá expanze prostoru způsobila zředění a ochlazení látky. Můžeme začít mluvit o fotonech, tauonech, antitauonech, bosonech, mionech, antimionech, o všech druzích neutrin a antineutrin, o elektronech, pozitronech a kvarcích. Se stále rostoucím prostorem a stále chladnější hmotou se začaly objevovat protony a neutrony. Při dalším ochlazení ztratily elektrony svou hybnost a protony je zachytily. Vznikly atomy. To vše trvalo pouhých několik málo minut.

Někde v chladném, temném prostoru, ~370 milionů let později

Vodík. Všude kolem hustý oblak vodíku. Gravitace způsobuje postupně vyšší a vyšší tlak. S tlakem roste teplota, s teplotou pohyb částic. Elektrony opouštějí své protony. Vznikla první hvězda. Nejen jedna, vzniklo jich spousty. Jejich život je krátký. Přesně dle hesla: „Raději shořet, než vyhasnout.“ Do okolního prostoru v okamžiku svého skonu vyvrhne každá krom zbytku vodíku a spousty helia také trochu lithia a berylia. Jejich potomci budou mít z čeho dále tvořit.

Planeta poblíž neznámé hvězdy, před ~100 miliony lety

Celá planeta se dusí smogem. Humanoidní rasa obývající tento kout vesmíru již dávno objevila sílu fosilních paliv a nikdy se moc nezajímala o „méněcenné“ formy života. Dnes jsou již všichni přeživší obyvatelé přestěhovaní do obrovského městského komplexu, který opouští jen velmi málo lidí a ještě k tomu výhradně v ochranných oblecích. Uvnitř komplexu se však nechávají obyvatelé planety rozmazlovat přesně řízenou vzduchotechnikou.

Již několik let je však nejvyšším kruhům jasné, že takhle to dál nejde. Nechtějí se vzdát svého pohodlí, ale pomalu dochází palivo. Zprvu nenápadná regulace počtu obyvatel již přerostla v megalomanský projekt. Vykonstruované procesy končící trestem smrti, rapidní pokles porodnosti způsobený vládou přikázanými potraty prováděnými bez vědomí matky a další podobná zvěrstva již nelze dobře maskovat. Pomalu ale jistě se rýsuje opozice a každý rozsudek smrti nad některým z jejích členů znamená její další rozšíření.

Na žádost veřejnosti tak byl rozjet vesmírný program. Celá populace se zaměřila směrem, kterým již dlouhou dobu neviděla. Kromě místního slunce nedokázala žádná hvězda změnit světelné podmínky na povrchu. Několik sond pořídilo fotografie planet v této sluneční soustavě. Jenom jedna z planet vypadala slibně. K ní bylo vysláno několik sond s cílem prozkoumat povrch. Atmosféra bez škodlivých látek, sluneční svit odpovídající záznamům před smogem, fauna a flóra. Vše vypadalo slibně. V zákulisí však probíhá boj o každé místo v posádce. Netrvá dlouho a opozici se podaří získat přísně tajné informace. Mají být provedeny dva lety. V prvním jsou převážně vládě oddaní inženýři a dělníci, ve druhém letu téměř výhradně smetánka. První let má za úkol připravit pohodlný život pro posádku druhého letu.

 

 

Encyklopedie je v součané době v rekosntruci!